fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
Projekter | 2020

Dialog og demokratisk udvikling

Vi udvikler projekter, som fremmer inkluderende samtaler, der er bygget på gensidig tillid og respekt. Vi tror på, at åbne dialoger kan afbøde spændinger, konflikter og misforståelser. Gennem vores indsatser stræber vi efter at styrke civilsamfund, interkulturel dialog og demokrati.

DE ØSTLIGE NABOLANDE

Et stærkt civilsamfund i EU’s østlige nabolande

DEN NY DEMOKRATIFOND

I december 2020 blev Dansk Kulturinstitut valgt som lead partner for Den Ny Demokratifond. Fonden skal fremme demokratisk organisering af civilsamfundet, mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse i Belarus, Ukraine, Georgien, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan.

 

Sammen med 3F, Dansk Industri (DI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og International Media Support (IMS) vil fonden arbejde ud fra seks tematiske fokusområder: unge, medier, kultur, arbejdsmarkedsorganisering, klima og køn.

 

Den Ny Demokratifond støttes af Udenrigsministeriet.
Læs mere: www.newdemocracyfund.org

 

Den Ny Demokratifond

 

UKRAINE

Ungdomssamarbejde mellem Danmark og Ukraine

 

DET UKRAINSK-DANSKE UNGDOMSHUS

I august 2020 gik Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) sammen om at skabe et nyt ungdomshus i Kyiv for at styrke demokratisk deltagelse blandt ukrainske unge og etablere ukrainske og danske ungdomspartnerskaber.

 

Ved at skabe langvarigt samarbejde og kontakt mellem unge i Danmark og Ukraine vil ungdomshuset gennem aktiviteter og kulturel udveksling understøtte demokrati, bæredygtighed og menneskerettigheder. Det kan eksempelvis være gennem film og teater-projekter med budskaber om antivold og antikorruption.

 

Ungdomshuset finansieres af Udenrigsministeriet.
Bevillingen kommer fra ungepuljen under Udenrigsministeriets Naboskabsprogram.

 

Ungdomshuset var planlagt til at åbne i sommeren 2021, men er blevet udskudt til efteråret 2021 pga.
COVID-19.

Læs mere: www.theyouthhouse.org

Det Ukrainisk-Danske Ungdomshus i Kyiv

 

ESTLAND, LETLAND, LITAUEN

30 års kulturelt samarbejde

 

HARMONIC VOICES – DANSK KULTURINSTITUT FEJRER 30 ÅR I DE BALTISKE LANDE

Harmonic Voices-eventen markerede i oktober 2020 30-året for interkulturel dialog mellem de baltiske lande og Danmark. Eventen fandt sted både online og offline, og flere end 250 streamede begivenheden hjemmefra.

 

Gennem musik blev de seneste 30 års kulturelle samarbejde fejret, mens der blev set frem til de næste 30 år sammen. Eventen lancerede desuden et nyt baltisk-dansk samarbejde inden for musikuddannelse.

 

I 2021 vil Harmonic Voices-projektet udvikle flere udvekslingsprogrammer for unge musikstuderende og deres lærere.

 

Institutleder i Estland, Letland og Litauen, Simon Drewsen Holmberg, holder tale

 

RUSLAND

Tillid som en social værdi i Rusland og Danmark

 

TRUST

I projektet ”Tillid som en kulturel kode, en livsstil og Nordens sociale værdi” har en gruppe studerende i Skt. Petersborg undersøgt og diskuteret de historiske og samfundsmæssige aspekter af begrebet tillid i de nordiske lande og sammenlignet med forskellige niveauer af tillid i en russisk kontekst.

 

Projektet har engageret 500 personer i online events, som havde til formål at præsentere forskning om emnet i et globalt perspektiv og indhente oplysninger om tillid lokalt gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews.

 

Det har resulteret i bogudgivelsen ”Territorial Genome or the Secret of Well-being and Happy Life in Nordic countries”.

 

”Tillid som en kulturel kode, en livsstil og Nordens sociale værdi”

 

UKRAINE

Teaterforestilling sætter fokus på korruption

 

CORRUPT:OFF

Sammen med 16 modige unge fra Poltava i Ukraine tog Dansk Kulturinstitut i Riga, Ukrainian Theater of Contemporary Dialogue og den danske teatervirksomhed C:NTACT initiativ til projektet CORRUPT:OFF.

 

I projektet bliver historiefortælling og teater brugt som en metode til at tale om det alvorlige problem med korruption i Ukraine.

Med vejledning fra professionelle teaterfolk har de unge deltagere skabt forestillingen “The Room no.333”, som er baseret på deres personlige erfaringer med korruption. Forestillingen var i 2020 på en indledende turné, hvor den gav anledning til en livlig diskussion om korruption, herunder hvordan man personligt kan håndtere det.

 

Der blev spillet 10 forestillinger i seks byer for i alt 927 personer.

 

Fra projektet CORRUPT:OFF med forestillingen “The Room no.333″