fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Den Ny Demokratifond

Som reaktion på de demokratiske udfordringer i EU’s østlige nabolande etablerede Udenrigsministeriet i 2020 Den Ny Demokratifond.

 

Fonden støtter nye og eksisterende civilsamfundspartnerskaber med henblik på at styrke den demokratiske udvikling i EU’s østlige nabolande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Moldova, Georgien og Ukraine, med fokus på demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.

 

Den Ny Demokratifond er opbygget omkring dialog og samarbejde, og fonden sigter mod at skabe nye og styrke de eksisterende forbindelser mellem civilsamfundsorganisationer i de østlige nabolande og Danmark.

Om programmet
  • Vores rolle: Lead partner
  • Budget: 180 mio. DKK
  • Varighed: 2023-2026
Dansk Kulturinstitut og Den Ny Demokratifond

Dansk Kulturinstituts rolle i Den Ny Demokratifond er todelt: Som lead partner huser vi sekretariatet og har det overordnede administrative og finansielle ansvar for fonden. På projekt-niveau er vi ansvarlige for fondens arbejde på det kulturelle område, hvor vi bidrager til at styrke fokus på kultur og kulturelle partnerskaber. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde med lokale kulturorganisationer, etablere et kulturelt netværk i regionen, samt at drive og støtte kulturprojekter.

Konsortiet

Den Ny Demokratifond støttes af Udenrigsministeriets Naboskabsprogram. Efter et udbud i efteråret 2020 udvalgte Udenrigsministeriet et konsortium bestående af fem organisationer, som udgør Den Ny Demokratifond. Det er:

Budgettet

Med et samlet budget på 180 millioner kr. for 2023-2026 sigter fonden mod at fremme nye tværregionale samarbejder og erfaringsudveksling mellem civilsamfundsorganisationer, kultur-, uddannelses- og vidensinstitutioner i Danmark og EU’s østlige nabolande.

Tematiske fokusområder

Demokratifonden har seks tematiske fokusområder:

  • Arbejdsmarkedsorganisering
  • Grøn og retfærdig omstilling
  • Kultur
  • Ligestilling
  • Medier
  • Ungdom
Vil du vide mere?

Du kan besøge fondens hjemmeside her.

Følg med på fondens sociale medier:

 

Konsortiet bag Den Ny Demokratifond:

                            

Støttet af:

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele verden | Udenrigsministeriet