fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

FAQ

Hvad laver Dansk Kulturinstitut?

Vi arbejder for at fremme og styrke relationer på tværs af landegrænser gennem kunst og kultur. Siden 1940 har vi haft fokus på at bygge bro og sikre dialog og forståelse mellem Danmark og udlandet. Det gør vi gennem internationale kulturprojekter, som kan være alt fra klassisk kunst til gaming, demokratisk udvikling, borgerinvolvering samt bæredygtig arkitektur og byudvikling.
Læs mere om vores projekter, og hvordan vi arbejder

Hvor er Dansk Kulturinstitut til stede?

Vi er for øjeblikket til stede i 15 lande, inkl. Danmark. Vi har siden vores grundlæggelse i 1940 flyttet efter, hvor vi kan gøre den største forskel. Lige efter 2. verdenskrig var vores fokus på Vesteuropa. Under den kolde krig rykkede vi for alvor ind i Østeuropa, og i 00’ og 10’erne trådte vi ud på den globale arena og åbnede afdelinger bl.a. i Kina, Indien og Brasilien. Den aktuelle geopolitiske situation gør, at vi i dag igen har et øget fokus på Østeuropa – i særdeleshed Ukraine, Georgien, Moldova, Belarus, Armenien og Aserbajdsjan.

Se hvor vi er til stede her

Hvordan er Dansk Kulturinstitut finansieret?

Vi er en selvejende organisation, som har en rammeaftale med Kulturministeriet. Det betyder, at vi får et fast årligt driftstilskud. Herudover er vi finansieret af fonds- og andre eksterne midler, hvoraf den største part pt. kommer fra Danida og EU.  Se vores årsregnskab her

Hvordan er Dansk Kulturinstitut organiseret?

Vores øverste organ er vores repræsentantskab, som består af medlemmer fra danske kulturorganisationer, alle opstillingsberettigede politiske partier samt udvalgte individuelle medlemmer. Herunder er vores bestyrelse og dernæst vores adm. direktør, som er baseret på hovedkontoret i Danmark. Den adm. direktør er øverste leder for vores hovedkontor i København samt alle seks internationale afdelinger, som hver især har deres egen stab. På verdensplan er vi ca. 50 ansatte. Se vores organisationsdiagram her
Se hvem der er med i vores repræsentantskab og bestyrelse

Hvordan kan man samarbejde med Dansk Kulturinstitut?

Vi laver aldrig noget alene. Hvert år samarbejder vi i større eller mindre grad med en lang række nationale og internationale partnere. Nogle gange har vi flerårige samarbejder som f.eks. i vores større programmer – mens andre gange er det i forbindelse med ét enkelt event. Hvis man er interesseret i at samarbejde med os, er man velkommen til at henvende sig til den relevante afdeling og fremlægge sin projektidé.
Find kontaktinformation på alle vores landechefer her

Kan man søge økonomisk støtte hos Dansk Kulturinstitut?

I udgangspunktet har Dansk Kulturinstitut ikke midler, som kan søges af eksterne. Der er dog muligheder gennem vores arbejde i Den Ny Demokratifond og Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus. I disse programmer annonceres der løbende puljer. Bemærk, at de er øremærket til aktiviteter i EU’s østlige nabolande, som tæller Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine. Læs mere på hhv. www.theyouthhouse.org og www.newdemocracyfund.org 

Kan Dansk Kulturinstitut hjælpe med til at facilitere rejser, besøg eller lign. i udlandet?

Vi udbyder ikke studierejser, men hvis du besøger et af vores værtslande og ønsker at lægge vejen forbi et af vores kontorer, er du altid velkommen til at kontakte vores landechefer, her
Vi er altid åbne for at fortælle om vores arbejde samt anbefale gode besøgsmål.

Kan man ansøge om residency-ophold via Dansk Kulturinstitut?

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde residencies i udlandet. Vi henviser til Statens Kunstfond.

Udbyder Dansk Kulturinstitut sprog- og kulturkurser?

Vi stoppede med at udbyde danskkurser i 2020. Vi henviser til UC Plus

Kan Dansk Kulturinstitut hjælpe med at finde partnere ude i verden eller i Danmark?

Vi vil altid gerne hjælpe, men vores ressourcer er begrænsede. Vi henviser til, at du kontakter den relevante afdeling og fremlægger dit ønske. Det gælder både, hvis du søger en dansk partner eller en partner i et af vores værtslande. Bemærk, at vi kan kun hjælpe ift. de lande, vi er til stede i.
Find kontaktinfo på vores afdelinger, her

Kan Dansk Kulturinstitut hjælpe, hvis man ønsker at optræde, udkomme eller på anden vis præsentere sin kunst i Danmark?

I udgangspunktet har vi begrænsede muligheder for at hjælpe, da vi hverken har scene, udstillingssted eller lokaler, som kan rumme et publikum. Derfor henviser vi direkte til de relevante kulturinstitutioner.

Kan man få generel viden om dansk kunst og kultur gennem Dansk Kulturinstitut?

Vi er ikke eksperter i dansk kunst og kultur, da vores hovedfokus og arbejde foregår ude i verden.  Men du er altid velkommen til at skrive til os, måske kan vi hjælpe med at finde svaret: mail@danishculture.com.