fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

EUNIC

Dansk Kulturinstitut udvikler en lang række kultur- og samfundsrelevante begivenheder og projekter sammen med vore danske og internationale partnere.


Dansk Kulturinstitut er medlem af EUNIC

EUNIC står for ‘European Union National Institutes for Culture’ og er et partnerskab mellem EU-medlemslandes nationale kulturelle institutioner, som repræsenterer deres landes kulturelle og uddannelsesmæssige forbindelser med andre lande i udlandet.

 

EUNIC Generalforsamling i København

I juni 2016 blev EUNIC’s Generalforsamling afholdt i København, her blev blandt andet diskuteret partnerskabsaftale med EU og organisationens videre drift. Læs mere her.

Hovedformålet med EUNIC er:
 • at skabe effektive partnerskaber og netværk mellem deltagende organisationer
 • at forbedre og fremme kulturel mangfoldighed og forståelse mellem de europæiske samfund
 • at styrke international dialog og samarbejde inden for og uden for Europa.

EUNIC blev oprettet i december 2006 i København og har i øjeblikket 35 medlemmer fra 28 lande.

EUNICs medlemmer er institutioner i mere end 150 lande med over 2.000 afdelinger. De arbejder indenfor områder som kunst, sprog, uddannelse, unge, videnskab, interkulturel dialog og udvikling. Over hele verden mødes medlemmerne i såkaldte ’clustre’ for at udvikle lokale aktiviteter. Der er mere end 100 clustre rundt om i verden.

EUNIC netværket er:
 • Et aktivt netværk – der støtter samarbejde mellem institutioner
 • Et lærende netværk – der deler ideer og erfaringer
 • Et samarbejdsnetværk – der arbejder med partnere som EU Kommissionen, the Council of Europe, samt partnere over hele verden.
Fokusområder for EUNICs arbejde:
 • Kultur og udvikling
 • Kultur og konflikt
 • Kultur og bæredygtighed
 • Interkulturel dialog med Kina
 • Dialog med samfund i Mellemøsten og Nordafrika for at støtte demokrati

 

Dansk Kulturinstituts projekter med EUNIC

Crossroads for Culture

Projektet skal styrke netværket af europæiske kulturinstitutter og samarbejdet under EUNIC. Crossroads for Culture er delvis finansieret af Creative Europe’s støtteprogram for netværk.

Læs mere om Crossroads for Culture her.

European-Chinese Cultural Dialogue

Projektet ledes af Goethe Instituttet i samarbejde med Dansk Kulturinstitut.

Culture|Futures

Projekt, der kobler kultur og bæredygtighed (Initieret af Dansk Kulturinstitut). Læs mere om Culture|Futures her.

Literature Nights

Fejring af samtidig europæisk litteratur hvert år i maj måned. Læs mere om Literature Nights her.

Flersprogethed og sprogundervisning

EUNIC er en hovedaktør inden for sprogundervisning og står bag projektet Poliglotti4eu om flersprogethed og mangfoldighed. Læs mere på hjemmesiden.

Organisation

Strategien for EUNICs arbejde sættes af EUNICs ledelse, der består af generalsekretærer for de enkelte landes kulturinstitutter samt ledere af andre medlemsinstitutioner. Ledelsen vælger hvert år en præsident og en vicepræsident, som sidder for et år ad gangen. Vicepræsidenten går videre til at blive præsident. Bestyrelsen i EUNIC består fra juni 2016 af 6 medlemmer.

 

EUNIC har et globalt kontor i Bruxelles, der formidler de tværgående projekter.

 

Eric Messerschmidt, leder af Kulturinstituttet i Kina, er i øjeblikket præsident for EUNICs afdeling i Kina.