fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Commons & Communities

Hvordan kan fællesskaber håndtere og bevare vores fælles ressourcer? Og hvordan kan kunst, arkitektur og design styrke vores fællesskaber og imødekomme de udfordringer, vores samfund står overfor i dag?

 

Det søger vi svar på med onlineplatformen, Commons & Communities. Her udforsker kunstnere, arkitekter, sociologer, byplanlæggere, teoretikere og praktikere på tværs af discipliner nye projekter, strategier og værktøjer til at forstå og bruge de fælles goder, værdier, steder og rum, vi deler.

 

Projektet tager udgangspunkt i et større dansk initiativ og en udstilling udviklet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 2018-2021. Det forløber over to år på tværs af nogle af de lande, hvor Dansk Kulturinstitut er til stede: Brasilien, Kina, Tyrkiet, Baltikum (Estland, Letland, Litauen) og derudover også i Danmark.

 

Med den fysiske udstilling som katalysator, sættes diskussioner, udvekslinger og samarbejder om tematikken i gang, og eksempler på løsninger og processer inkluderes i den lokale udgave af udstillingen. Dette akkumulative forløb munder ud i en udstilling på UIA Verdensarkitektur-kongressen i juli 2023 i København – byen, der samme år også overtager titlen som UNESCO/UIA Verdensarkitekturhovedstad fra Rio de Janeiro.

 

Den brasilianske version af platformen blev lanceret i juli 2021 under UIA Verdensarkitekturkongressen i Rio, og de første lokale projektaktiviteter er gået i gang i september 2021. De øvrige lokale udgaver i Kina, Tyrkiet, Estland, Letland, Litauen og Danmark lanceres i januar 2022.

Fællesskab og ressourcemangel

Hvordan vi skal håndtere og bevare vores fælles ressourcer, er i dag et spørgsmål, som bliver mere presserende at finde svar på. Bl.a. ændrer klimaforandringer, pandemi, befolkningstilvækst og forandrede økonomiske strukturer ikke kun vores fælles ressourcer, men også de præmisser som vores samfund er bygget på.

 

Hver dag deler vi ressourcer: Vi deler naturressourcer som den luft, vi indånder, og det vand, vi drikker. Som beboere i byer, store som små, deler vi vores åbne rum, arkitektur, parker, pladser og gader. Alle disse ressourcer udgør fælleder (som i Fælledparken), og deles af fællesskaber. På engelsk: ’commons’ og ’communities’.

 

De fælles ressourcer kan imidlertid blive ødelagt, misbrugt eller overanvendt, hvis vi forsømmer at udvikle og bevare dem for fremtiden. Og så konfronterer de os med et vanskeligt spørgsmål: Hvem har adgang til vores ”fælles” ressourcer – er de virkelig et fælles gode, som alle kan få del i?

 

Spørgsmålet knytter projektet tæt til UIA 2023 CPH kongressens tema: Sustainable Futures – Leave No One Behind.

Kunst og kultur i centrum

Der er også ting, vi er fælles om, som ikke bliver ødelagt eller forsvinder, jo mere vi bruger dem. De snarere vokser ved at blive delt. Det handler om kunst og kultur. Ligesom viden er kunst og kultur ikke eksklusive, medmindre vi gør dem eksklusive. Derimod blomstrer kunst og viden, jo mere vi deler dem i fællesskab og søger at gøre dem inkluderende.

 

Derfor skal nye idéer til, om hvordan vi kan leve sammen og interagere i fællesskaber udvikles – gennem kunst, arkitektur og design. Disse nye idéer kan derigennem vise vejen til forandring af politiske, økonomiske og kulturelle forhold.

 

Commons & Communities er skabt til at blive delt og videreudviklet i fællesskab med andre, som en fælled i sig selv. Den fysiske udstilling er designet til at kunne printes på en A3 farveprinter, og kan downloades fra sitet. Med onlineplatformen skruer Dansk Kulturinstitut op for interaktiviteten. Publikum kan kommentere på projekterne, som nu også kan indeholde videoer m.m., og lokale partnere kan samarbejde og udveksle idéer i det lokale ’Live Project Forum’.

Lokale og globale perspektiver

Ved at tage udgangspunkt i Dansk Kulturinstituts dybe forankring og store netværk i de pågældende lande, bliver hver udgave af Commons & Communities skabt i samarbejde med lokale partnere på det lokale sprog og vil fokusere på det, der er mest relevant i landet. En undtagelse er dog, at den danske udgave vil være på engelsk, så også det internationale engelsktalende publikum har mulighed for at opleve og følge projektet.

 

Hensigten er, at platformen skal styrke lokalsamfunds engagement i transformationen til en bæredygtig verden og skabe opmærksomhed om lokale initiativer, der skal bruges til gensidig inspiration på globalt plan.

 

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

 

Følg med på: Commons & Communities