fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Vores historie

Dansk Kulturinstituts historie går tilbage til 1940, hvor Instituttets stifter, Folmer Wisti, oprettede Det Danske Selskab. Det Danske Selskabs formål var at arbejde for mellemfolkelig forståelse gennem oplysning om Danmark og udveksling af kultur, ideer og erfaringer mellem Danmark og andre lande. De første afdelinger i udlandet blev oprettet i 1947.

 

I 1989 ændrede Det Danske Selskab navn til Det Danske Kulturinstitut, og i 2016 begyndte vi i daglig tale at kalde os for Dansk Kulturinstitut.

 

Dansk Kulturinstitut har siden grundlæggelsen lagt vægt på den lokale tilstedeværelse gennem afdelinger i udlandet.

 

Antallet og placeringen af institutter har skiftet gennem årene.

I dag er vi tilstede i:

 

Brasilien (São Paulo)

Estland, Letland og Litauen (Riga)

Indien

Kina (Beijing)

Ukraine (Kyiv) – via Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus

Tyrkiet 

De østlige naboskabslande – via Den Ny Demokratifond

Dansk Kulturinstituts hovedkontor er i København.

 

I starten var Det Danske Selskabs hovedformål at værne om danske kulturinstitutioner, organiserer oplysningsarbejde – og som det primære at ”medvirke til Udsendelse af dertil egnede danske Lektorer eller andre Repræsentanter for dansk Aandsliv i større Omfang end hidtil til fremmede lande.”

 

Den tyske besættelse af Danmark i 1940 gjorde det ikke nemt for Det Danske Selskab at virkeliggøre størstedelen af selskabets vision. I stedet startede selskabet projektet ”Danmarks Kultur ved Aar 1940”. Det var 8 rigt illustrerede bind, der udkom fra 1941 – 43. Som navnet antyder, handlede projektet om dansk kultur – herunder historie, kunst, politik og samfundsliv. De indledende betragtninger i værket blev skrevet af Niels Bohr.

 

Internationalt gennembrud

Det Danske Selskabs (DDS) tidlige hovedmål: udsende folk der kunne oplyse om Danmark og styrke den interkulturelle dialog, blev trods den tysk besættelse ikke glemt.

 

I 1947 blev DDS optaget på finansloven, hvor der blev skabt økonomisk grundlag for udsendelse af delegater til en række europæiske byer – øvrigt tilskud kom fra en række kommuner, pengeinstitutter og virksomheder.

 

De 5 først udsendinge blev Vagn Hauch Fenger til Birmingham, Erling Norlev til Glasgow, Carl Chr. Petersen til Prag, Tove Galatius til Amsterdam og Finn Riber Jensen til Zürich.

 

I 1948 blev der oprettet tre nye poster: I Rom, Chicago og Bruxelles. Nogle af de udsendte havde akademisk baggrund, andre journalistisk erfaring, alle havde praktiske erfaringer med undervisning og formidling.

 

For Folmer Wisti var spørgsmålet ”hvad kan vi lære af hinanden?” helt centralt, og det blev en slags mantra for organisationens virke i det følgende årtier – og er det stadig den dag i dag.

 

Dansk Kulturinstitut i dag

Siden 1940 har vores vision ændret sig en del. Hvor omdrejningspunktet for Det Danske Selskab hovedsageligt var at værne om dansk kultur og kort sagt promovere denne i udlandet, arbejder vi i dag, gennem kunst og kultur, for at skabe nye perspektiver, forbindelser og styrke dialog sammen med vores samarbejdspartnere verden over. Alt sammen med en tro på, at vi er bedre sammen.

 

Du kan læse mere om vores projekter, store som små, her

 

Dansk Kulturinstituts grundlægger Folmer Wisti