fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Creative Ports

 

 

I efteråret 2021 sluttede projektet Creative Ports efter tre inspirerende og udfordrende år.

 

Creative Ports-projektet fokuserede på at fremme og forbedre samarbejdet mellem de kulturelle og kreative industrier (CCI) i Østersøregionen. Dansk Kulturinstitut iEstland, Letland og Litauen var en af 14 partnere og bidrog med to nøgleaktiviteter:

 

  1. I alle tre år er der blevet afprøvet et såkaldt internationaliseringsværktøj, dvs. en aktivitet, der har til formål at styrke internationaliseringen inden for de kulturelle og kreative erhverv. Aktiviteten kaldes Pitching for a Better Baltic Sea.
  2. Samtidigt blev der også etableret og ledet et CCI-sekretariat, der fungerede som et centralt kontaktnetværk for projektet og faciliterede lokale CCI-netværk i tre udvalgte byer.

 

Udvikling, implementering, tilpasning og evaluering af aktiviteten Pitching for a Better Baltic Sea var grobund for megen læring, som alt blev samlet i et læringsmodul, som andre organisationer kan lade sig inspirere af. Du kan se det her (på engelsk).

 

 

Pitching for a Better Baltic Sea

Pitching for a Better Baltic Sea r et eventkoncept, der har til formål at styrke tværnationalt og tværsektorielt samarbejde i Østersøregionen inden for de kreative erhverv. Værktøjet samlede nystartede virksomheder, SMV’er, væksthuse og andre CCI-organisationer og viste, hvordan FN’s mål for bæredygtig udvikling for klimaændringer kan skabe værdi og føre til fremtidens innovation og investeringer.

 

Konkret var Pitching for a Better Baltic Sea centreret om en pitching konkurrence for CCI-startups, hvor de kunne fremvise og pitche projekter, der arbejder hen imod en mere bæredygtig Østersøregion foran en international jury.

 

I 2019 fandt det første Pitching for a Better Baltic Sea-arrangement sted i Aarhus i oktober og blev åbnet af Aarhus’ borgmester. Danske og lettiske virksomheder deltog i arrangementet, der ud over konkurrencen omfattede en keynote-tale af Kasper Petersen fra LABFRESH, en bæredygtig tøjvirksomhed. Arrangementet omfattede også netværksmuligheder og en koncert med det lettiske band Carnival Youth.

 

Dagen efter konkurrencen kunne de lettiske virksomheder også deltage i et besøgsprogram hoslokale virksomheder og væksthuse for at få inspiration, nye netværk og viden om det danske marked og støttemekanismer samt deltage i en internationaliseringsworkshop med Karoline Haulund fra Creative Business Network.

 

Samtidig blev deltagerne også inviteret til at deltage i ”this.festival”, en årlig 3-dages festival for digitalisering og kreative erhverv i  Region Midtjylland.

 

“Good ideas stay ideas if not presented and communicated. Good pitching is very important for the growth of a start-up and for turning good ideas into reality! Pitching for a Better Baltic Sea is a great platform for developing pitching skills and receiving valuable feedback and learning from others.”

– Linda Riekstiņa-Šnore, Ette Tete, Winner of Pitching for a Better Baltic Sea 2019

 

Ved arrangementet i 2019 blev der dannet nye partnerskaber mellem de lettiske og danske virksomheder, hvor blandt andet en dansk møbeldesignvirksomhed indgik et samarbejde med et lettisk produktionsselskab.

 

I 2020 blev arrangementet tilpasses et digitalt format på grund af COVID-19-pandemien. Flere aspekter af programmet blev ændret: Succesen med sidste års keynote og et ønske om mere videnbaserede input inspirerede udvidelsen til to hovedtalere.

 

Rebecca Vera Stahnke fra Veras Vintage, et cirkulært tøjkoncept, holdte et oplæg om deres succeshistorie om at etablere sig som et bæredygtigt, kreativt brand. Derudover fortalte Caroline Gjerulff fra Vision Danmark om bæredygtighed i filmbranchen.

 

Besøg hos lokale virksomheder og væksthuse var desværre ikke muligt at gøre digitalt, men internationaliseringsværkstedet og koncerten blev stadig afholdt som vigtige dele af aktiviteterne. På grund af projektets digitale karakter var deltagerne fra ikke kun Danmark og Letland, men også Estland og Tyskland.

 

Hvor det første års vinder af pitchingkonkurrencen vandt billetter og en rejse til Sonar+D-festivalen i Barcelona, en international kreativitet, teknologi og erhvervskongres, vandt 2020-vinderen et dybdegående digitalt mentorkursus med dansk erhvervsliv- og brandingekspert Lena Boel. Dette var en stor succes, der muliggjorde konkrete positive ændringer i den vindende start-up:

 

“Having a mentoring session set with Lena is one of the best things to ever happen with KIRA regarding branding. She really gave a deep insight into what the brand itself, storytelling, and core values should be. We set short and long-term plans with Lena, and all of the sudden everything started to make sense. We truly appreciated the time with her.“”

– Henry Ratasepp, Kira Shoes, Winner of Pitching for a Better Baltic Sea 2020

 

2021 var det sidste år, hvor Pitching for a Better Baltic Sea blev afholdt som en del af Creative Ports-projektet.

 

Ved det sidste arrangement deltog lettiske, estiske og danske deltagere. På baggrund af feedback fra 2019-arrangementet besøgte de baltiske deltagere virksomheder og væksthuse i København på arrangementets første dag. Her afsluttede de dagen sammen med nøgleaktører, kulturinstitutioner og støtteorganisationer inden for CCI ved et kick-off arrangement for et nyt lokalt dansk-sydsvensk netværk.

 

Dagen efter fortsatte deltagerne til Aarhus, hvor de sluttede sig til de danske deltagere til ikke bare en pitching konkurrence, men en hackathon, hvor de i grupper skabte nye ideer til digital bæredygtig transformation. Arrangementet sluttede med en koncert med den lettiske kunstner Chris Noah.

 

CCI Contact Desk

Den nyligt omdøbte CCI Contact Desk, som i projektperioden Creative Ports var kendt som CCI-sekretariatet, blev drevet af Dansk Kulturinstitut i Riga. Her fungerede sekretariatet som et centralt kontaktpunkt for projektet, der knyttede internationale forbindelser og tilbød internationaliseringsvejledning og information om Creative Ports-projektet til CCI-interessenter, støtteorganisationer og aktører og andre interesserede.

 

Desuden har CCI’s sekretariat også forbundet EU’s nationale kulturinstitutter (EUNIC-medlemmer) med CCI-støtteorganisationer og offentlige myndigheder i Østersøregionen og skabt og faciliteret partnerskaber kaldet “Tandems” (tandhjul), der planlægger fælles aktiviteter.

 

Lige nu er der oprettet 3 tandems. De befinder sig i Riga (for Letland), i København (for henholdsvis Danmark og Sydsverige) og i Skt. Petersborg (for Nordvestrusland). De forskellige tandems er samarbejdsplatforme, der er blevet iværksat af CCI’s sekretariat med det formål at skabe et nyt eller tættere samarbejde mellem  de  to ”typer” partnere,  nationale kulturinstitutter (EUNIC-medlemmer) og regionale CCI-støtteorganisationer gennem planlægning og gennemførelse af fælles aktiviteter.

 

Creative Ports – et overblik 

  • Varighed på 34 måneder, januar 2019 – oktober 2021
  • Budget på 3,08 mio.
  • Finansieret af Interreg Baltic Sea Region (BSR) Programme 2014-2020
  • Et hovedprojekt i EU’s strategi for Østersøregionen (EUSBSR)
  • 14 partnere fra lande omkring Østersøen

 

Få mere at vide på creativeports.eu