fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Retningslinjer for klagemekanisme

DKIs klagemekanisme aktiveres ved at sende en email til complaints@danishculture.com

 

Klagen modtages i et klageudvalg, der består af bestyrelsesformand, næstformand og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen (valgt fra København) samt (bestyrelses)sekretær.

 

Indkomne klager sendes til bestyrelsessekretæren, der videresender til klageinstansen. Klagen bliver kort vurderet for at fastlægge, om det er en sensitiv klage (fx relateret til korruption, seksuelle krænkelser eller på anden vis overtrædelse af DKIs Code of Conduct) eller om klagen er af mere operationel art (relateret til DKIs arbejde, herunder også partnerskaber og retningslinjer for Fair Collaboration). Udvalget inddrager ledelsen i behandlingen af sagen, medmindre ledelsen selv indgår i klagen.

Sensitive klager

Sensitive klager behandles fortroligt. Klageudvalget drøfter klagen og kan bede om yderligere information fra klageren, hvis nødvendigt. Et eller flere af klageudvalgets medlemmer afholder et møde med den anklagede person. Sagen vil blive vurderet af udvalget og handlinger iværksat i form af reprimander, advarsler, afskedigelse eller bortvisning afhængig af krænkelsens omfang og varighed.

 

Såfremt ledelsen ikke søger at stoppe krænkelsen, kan ledelsen blive holdt ansvarlig i efterfølgende retssager. Der kan ligeledes indgives politianmeldelse eller rejses erstatningssag i henhold til dansk lovgivning i Straffeloven, Funktionærloven og Ligebehandlingsloven.

Operationelle klager

Operationelle klager relateret til arbejds- og lønforhold, arbejdsområde eller arbejdsmiljø bliver ikke behandlet. Øvrige klager vil blive evalueret af udvalget, der efterfølgende beslutter hvilke skridt, der skal tages i forbindelse med klagen.

 

Eksterne klager eksempelvis fra samarbejdspartnere vil blive betragtet som en mulighed for at evaluere og forbedre DKIs arbejde og retningslinjer for Fair Collaboration. I de tilfælde, hvor klageudvalget vurderer, at klagen er korrekt, vil et svar eventuelt med forslag til kompensation blive afsendt.

Falske klager

En falsk anklage rejst forsætligt mod en anden medarbejder eller partner vil imidlertid kunne blive udsat for disciplinære foranstaltninger for anklageren (fx i form af advarsel/afskedigelse/bortvisning).

Anonyme klager

Anonyme anklager accepteres ikke, dog er det muligt at klage anonymt via en medarbejder hos DKI, som herefter kender klagerens identitet. DKI har på denne måde mulighed for at søge informationer og undersøge sagen og videregive relevant information til klageren.