fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Evaluering

DKI’s samarbejder evalueres

 

 

Dansk Kulturinstituts aktiviteter giver i høj grad international inspiration og netværk for danske kunstnere og kulturaktører

 

Dansk Kulturinstitut har i samarbejde med Rambøll evalueret effekten af danske kunstneres og kulturaktørers internationale samarbejder og udvekslinger igennem DKI, samt kvaliteten i DKI’s rådgivningsopgaver.

 

Resultatet af evalueringen giver et klart billede af, at DKI formår at tilføje ny inspiration og erfaringer til danske kunstneres arbejde og etablere veje ind i internationale professionelle netværk. At vise sit arbejde i helt andre kulturer spejler ens kunstneriske greb og giver både udsyn og indsigt. Instituttet bidrager samtidig aktivt til at åbne døre til nye muligheder for et bredt spektrum af kunstneriske genrer og industrier.

 

DKI’s rolle skal stå stærkere

Samtidig er vi også blevet opmærksomme på, at DKI’s indsats i de internationale samarbejder ikke altid er synlig for de involverede kunstnere og kulturaktører. I flere projekter har kunstnerne ikke været informerede om, at DKI har stået for at finde den økonomiske støtte til deres residency eller deltagelse ude om i verden, eller at DKI er den lokale ”byggeklods” og ”videnscenter”, som skaber de relevante professionelle forbindelser til lokale netværk. Dette hul i samarbejdsrelationen har vi fremover fokus på at udfylde sammen .

 

Målet med evalueringen er at sikre, at DKI på bedste måde lever op til sin opgave, der er at bidrage til en fornyelse af dansk kunst og kultur og få danske kunstnere og kulturaktører ud på internationale platforme. Vi er utrolig glade for dette første positive resultat, som skal bruges til at blive en endnu bedre partner i internationale kultursamarbejder, der skaber værdi for dansk kulturliv og samfund.

 

Læs om projekterne i DKIs Årsberetning for 2017

 

Inspiration der rykker

Evalueringen af Dansk Kulturinstituts internationale kulturprojekter viser med tydelighed, at DKI’s indsats skaber og faciliterer projekter, der har betydning for en pulserende blodlinje mellem Danmark og udlandet i dansk kultur- og kunstliv. 87% af de adspurgte danske kunstnere og kulturaktører oplever, at de har fået inspiration, som kan præge og forny deres kunstneriske virke.

 

”Begge de gange jeg har været i Brasilien har været store øjenåbnere for mig – både personligt kunstnerisk, men også professionelt som projektmager. Det var så fedt at mærke, at kompetencer, som vi tager for givet i Danmark, kan have stor værdi i andre lande.” – Mathias Madsen Munch, komponist

 

 

Up to date rådgivning

Derudover er (de mange) kulturaktører og partnere, som DKI rådgiver, blevet spurgt, om de er tilfredse med den sparring, som DKI giver herhjemme og internationalt. Hertil svarer 92%, at de er tilfredse eller meget tilfredse med DKI’s rådgivning.

 

”Kontakten og organiseringen af turen var meget professionel. Deltagelsen af Dansk Kulturinstitut i hele arrangementet var guld værd. Det bragte mig up to date på personer, udvikling og aktuel politik i Polen.” – Nikolaj Sveistrup, Programchef for BUILD, CITIES, DAC

 

 

Langsigtede internationale relationer

Erfaringer fra internationale samarbejder kulminerer ikke nødvendigvis i et enkeltstående værk eller projekt, men rykker ved en både personlig eller institutionel udvikling, og som skaber og er med til at åbne døre til nye netværk. Eksempelvis mente 72% af de adspurgte kunstnere og kulturaktører, at deres besøg havde ledt til konkrete samarbejdsrelationer i udlandet, de kunne forestille sig at arbejde sammen med i fremover.

 

”Vi fik stor inspiration med kontakter til andre dele af kulturlivet og muligheden for at fordybe os i den russiske kunst og kultur.” – Gitta-Maria Sjöberg, sanger

 

 

Rådgivning og sparring om projekter i udlandet

Dansk Kulturinstitut er med til at åbne døre for nye muligheder inden for et bredt spektrum af områder – både de kunstneriske, men også kreative industrier og uddannelser. DKI’s rådgivning bunder i det lokalkendskab og den faglige viden, som vores institutledere og medarbejdere kan bringe i spil ude i verden. 90% af de adspurgte samarbejdspartnere mente således, at DKI kunne assistere dem med faglig viden, give dem nyttig information om den lokale kontekst, eller foretage research, der var nødvendig for deres projekt.

 

”De lokale forbindelser og den kontinuitet, som Kulturinstituttet repræsenterer i Kina, er af afgørende betydning for at udbygge dialogen med kinesiske kunstnere og institutioner.” – Bjørn Nørgaard, billedkunstner

 

Tang Ping & Bjørn Nørgaard, Horsens Museum 2017.

Evalueringens hovedpointer

87% af de adspurgte kunstnere og kulturaktører svarer, at de i samspillet med Dansk Kulturinstitut og de mennesker, de blev bragt sammen med, har fået inspiration, de kan bruge i deres fremtidige virke

 

83% af de adspurgte kunstner og kulturaktører svarer, at de gennem samarbejdet med Dansk kulturinstitut i udlandet har arbejdet på nye måder og i nye sammenhænge sammenlignet med i Danmark

 

72% af de adspurgte kunstner og kulturaktører svarer, at deres besøg i udlandet knyttet relationer til samarbejdspartnere, de kunne forestille sig at arbejde sammen med i fremtiden

 

92% af de adspurgte partnere svarer, at de er overordnet tilfredse med den sparring og rådgivning, de har modtaget fra Dansk Kulturinstitut

 

90% af de adspurgte partnere svarer, at Dansk Kulturinstitut kunne hjælpe dem med viden om emnet, lokalområdet og/eller foretage nødvendig research

 

90% af de adspurgte partnere svarer, at Dansk Kulturinstitut kunne sætte dem i forbindelse med relevante personer/organisationer, som kunne bistå dem i deres arbejde

 

 

Foto: Ross Findum / Unsplash