fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
TEMA | 2017

Folmer Wisti

En ung mag.art. i slavistik, Folmer Wisti, tog i 1940 initiativ til at stifte Dansk Kulturinstitut, der dengang fik navnet Det Danske Selskab.
Hvad drev ham til at bruge hele sit liv på at skabe kulturudveksling mellem Danmark og udlandet?

Folmer Wisti var hele sit liv drevet af lysten til at møde andre kulturer. Fra han som ung student cyklede til Balkan, til han som Det Danske Selskabs grand old man stiftede Fonden for International Forståelse, var den åbne dialog med verden uden for Danmark hans varemærke, og ligeværdighed i mødet mellem kulturer den vigtigste grundværdi.

 

 

De unge år og turen til Balkan

I 1908 blev Folmer Wisti født i byen Vroue i Jylland. Her bød barndommen på både Grundtvig-salmesang og arbejde som hyrdedreng. Men Wisti var ikke skabt til at blive i Vroue, han ville ud i verden. Da han i 1927 blev student, var han flyttet til København, men udlængslen havde taget bo i den unge mand, så her skulle han ikke blive længe i den omgang. For straks efter sin eksamen drog han på en cykeltur ned igennem Østeuropa til Balkan.

Som det også senere skulle gøre sig gældende, var området præget af uro, ydermere var det ret ukendt i Danmark, men Wisti lod sig altså ikke afskrække. Lysten til at opleve regionen var også blevet stimuleret ved modtagelsen af lange breve om den, som Folmer modtog fra sin bror, der arbejdede som omrejsende malersvend i Balkan. Da Folmer Wisti kom afsted blev det en lang cykeltur – 7.800 km i alt. Faktisk blev han i regionen i flere år, og ernærede sig ved at skrive hjem til danske publikationer om de eksotiske lande han befandt sig i, og til lokale blade om det for dem lige så fremmede Danmark.

 

 

Uddannelse og Dansk Institut i Warszava

I 1931 tog Folmer Wisti til Polen. Her blev han grebet af en stor interesse for landet og sproget, hvilket førte til en periode med akademisk udfoldelse. Wisti tog tilbage til Danmark, for at studere de slaviske lande ved Aarhus Universitet, hvorfra han blev magister i 1936. Herefter drog han igen til Polen, hvor han underviste i dansk sprog og kultur, først på universitetet i Krakow, siden i Warszawa. I de år vakte Wisti stor interesse for sit hjemland i Polen, både ved sit virke ved universiteterne, men også via et samarbejde med Gyldendal og Aarhus Universitetsforlag, som sendte ham omkring 2.000 bøger vederlagsfrit.

 

 

 

 

Allerede i 1937 kom et vægtigt resultat af Folmer Wistis arbejde i Polen, nemlig oprettelsen af et dansk institut i Warszawa. Med det bibliotek Wisti havde opbygget som grundsten, og med Wisti selv som leder, var der etableret en solid platform for polsk viden om Danmark og styrkelse af relationen imellem de to lande. I 1939 invaderede den nazistiske besættelsesmagt dog Polen, og ved den forbindelse blev instituttet ligesom så meget andet nedlagt – bogstavelig talt! Tilfældigvis var Folmer Wisti på besøg i Danmark under besættelsen af Polen, og kunne herfra se til med rædsel på begivenhederne.

 

 

Det Danske Selskab

Folmer Wisti lod sig dog ikke slå ud af, at se 2. verdenskrig bryde ud i al sin gru. Samme år som Polen blev invaderet, begyndte Wisti at forberede stiftelsen af det, der skulle blive Det Danske Selskab (siden 1989 Det Danske Kulturinstitut). D. 27. juni 1940 blev det konstituerende møde afholdt, bl.a. med Danmarks første kulturminister Julius Bomholt blandt de tilstedeværende. Også Niels Bohr var at finde. Wisti havde inviteret ham til Polen for at holde gæsteforedrag i tiden, da det danske institut i Warszawa eksisterede, og de to blev venner og samarbejdspartnere.

Bohr formulerede det, der prægede dansk åndsliv som ”åbenhed over for det fremmede og fastholden ved vort eget”, hvilket klang godt med Det Danske Selskabs formål – at gå imod hegemoni og kæmpe for gensidige kulturelle relationer. Selskabet skulle være apolitisk og fremme kvaliteterne ved dansk kultur, samtidig med at finde internationalt fodfæste.

 

 

 

Grundet krigen kunne Det Danske Selskab ikke fungere helt efter formålet i sine første år. Der var først og fremmest tale om et forberedende arbejde, så man kunne hjælpe til med at hele sårene, når krigen en gang sluttede. Dog fik selskabet allerede i denne tid givet et bidrag til kulturlivet og debatten, med udgivelsen af 8-bindsværket Danmarks Kultur ved Aar 1940. I 1947 kunne de første ”sendemandsposter” oprettes i Birmingham, Glasgow, Amsterdam, Zürich, Prag og Chicago. Dermed var den internationale historie begyndt, som gennem tiden har ført til eksistensen af kulturinstitutter i mange forskellige lande. I dag har Instituttet afdelinger i Danmark, Kina, Rusland, Brasilien, Polen, Letland og Belgien.

 

 

Fonden For International Forståelse og eftermæle

I 1974 stiftedes Fonden For International Forståelse, med 750.000 kr. i startkapital, doneret af Folmer Wisti og hans hustru Helle Wisti. Fonden skulle sikre uafhængighed i det fortsatte internationale arbejde i Det Danske Selskabs og Folmer Wistis ånd.

 

Folmer Wisti efterlod sig dog ikke udelukkende sin fond og den institution, han havde været hovedkraften bag. Han havde i årene på Balkan samlet de artikler, han fik udgivet, i en scrapbog. Den havde Wistiparret forevist universitetshistorikeren Palle Lykke i 1998, men senere var den umiddelbart forsvundet. Men da Dansk Kulturinstitut i 2016 ved cand. mag. Asbjørn Storgaards hjælp indleverede en del af sine arkivalier til Det Kongelige Bibliotek dukkede den store scrapbog op til overfladen. Biblioteket var dog ikke interesseret i at modtage avisklip, hvorfor bogen blev lagt til side. Da det blev tydeligt, hvad man havde mellem hænderne, var Aarhus Universitet dog mere end almindelig glade for at modtage bogen, som nu indgår i AU Universitetshistories samling af Folmer Wisti effekter.