fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
29 · 06 · 2022

Camilla Mordhorst er ny vicepræsident for EUNIC Global

Dansk Kulturinstituts adm. direktør, Camilla Mordhorst, er udnævnt til vicepræsident for European Union National Institutes for Culture – også kaldet EUNIC Global. EUNIC er et europæisk netværk af kulturinstitutter- og organisationer, der siden 2006 har arbejdet for at styrke internationale relationer gennem kunst og kultur. Som vicepræsident indtræder Camilla Mordhorst i netværkets øverste organ, der repræsenterer 133 klynger i over 100 lande.

 

Verden står midt i en global værdikamp. En kamp, hvor demokratiske kerneinteresser presses til det yderste. Vigtigheden af europæiske fællesskaber og partnerskaber har fået fornyet kraft i kølvandet på krigen i Ukraine. Det gælder også på kulturområdet, hvor EUNIC Global er i front. Som partner til EU varetager EUNIC det strategiske arbejde med at fremme kultursamarbejder og alliancer på tværs af landegrænser.

 

På generalforsamlingen i München i juni 2022 blev direktør for Dansk Kulturinstitut, Camilla Mordhorst, valgt som vicepræsident. Sammen med den nyvalgte præsident Johannes Ebert fra Goethe Instituttet i Tyskland står hun nu i spidsen for foreningen af kulturinstitutter fra alle de 27 europæiske medlemslande samt British Council. Tilsammen har de dannet 133 klynger i 100 lande verden over.

Camilla Mordhorst om sin udnævnelse som vicepræsident:

”Vi oplever lige nu en stor værdikamp på verdensplan, og her viser kulturen sig endnu engang som en af de stærkeste veje til at styrke den demokratiske dialog. Selvom vi er et lille land, har Danmark en stor rolle at spille. Der bliver lyttet til os – og det kan vi bruge. Vi er med til at bygge stærke internationale relationer gennem kunst og kultur og tager samtidig vores værdier med ud i verden”.

Stærke internationale kulturalliancer

Det er ikke kun på forsvarsområdet, at der foregår oprustning i Europa. EU har ligeledes fokus på at styrke den demokratiske udvikling gennem internationale kulturalliancer. EUNIC har skabt en platform, der giver grobund for, at kunst og kultur kan bidrage til mere frihed, fred og samarbejde.

Camilla Mordhorst om kulturens rolle i EU:

”EU har for længst set et potentiale i EUNICs arbejde. Vi er inviteret med ved bordet og har indflydelse på, hvordan EU’s internationale kulturpolitik skal formuleres. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan kulturen vægtes højt. EU opprioriterer på kulturområdet, fordi de har forstået den styrke og det potentiale, der ligger i international kulturudveksling. Vi kan se det på budgetterne, formuleringerne bliver tydeligere, og strategierne og handleplanerne bliver gjort til virkelighed. Der er klart inspiration at hente for Danmark – og et stort uudnyttet potentiale, som de danske kulturinstitutioner bør få øjnene op for. Det gælder både ift. midler, stærke partnerskaber og ikke mindst ny viden og inspiration.”


EUNIC Global

EUNIC Global (European Union National Institutes for Culture) er et europæisk netværk af organisationer, der blev grundlagt i 2006 af seks EU baserede kulturinstitutter: det østrigske udenrigsministerium, British Council, Dansk Kulturinstitut, Goethe-Institut, Institut français og SICA, forgængeren for DutchCulture. I dag består netværket af 133 klynger i over 100 lande. EUNICs arbejde er baseret på principperne om, at bæredygtige kulturelle relationer skabes ved at praktisere gensidig lytning og læring, og ved at engagere sig i dialog, samskabelse og fælles kapacitetsopbygning. EUNICs kulturbegreb dækker ligeledes bredt og omfatter alt fra kunst, kreative industrier, udviklingssamarbejde, digitalisering, uddannelse, køn, kulturarv, menneskerettigheder, sprog, social inklusion, sport, bæredygtighed, turisme, ungdom m.m. Læs mere her: www.eunicglobal.eu


Om Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut er en selvejende organisation, som har arbejdet for at fremme interkulturel dialog og forståelse siden 1940. Med afdelinger i bl.a. Brasilien, De Baltiske Lande, Tyrkiet og Kina samt aktiviteter i bl.a. Ukraine, Belarus og Georgien er det instituttets ønske at bygge bro mellem Danmark og verden via kunst og kultur. Årligt udfører instituttet over 100 kulturprojekter, der berører alt fra film, teater og musik til arkitektur, byudvikling og projekter, der fremmer demokratisk udvikling.
Dansk Kulturinstitut er lead partner i Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus og Den Ny Demokratifond.