fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
11 · 08 · 2020

Udenrigsministeren bevilger 18 millioner til nyt ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv

Ungdomshus i Kyiv

Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd er gået sammen om at skabe et nyt ungdomshus i Kyiv, som skal styrke demokratisk deltagelse blandt ukrainske unge og forbinde dem med unge fra Danmark. Projektet har netop modtaget 18 millioner fra en ungepulje under Udenrigsministeriets Naboskabsprogram.

 

Der er meget på spil i Ukraine. Landet er blevet et brændpunkt for en ny konflikt i Europa, samtidig med at landet gennemgår omfattende reformprocesser, der skal styrke demokratiet, fremme menneskerettigheder samt skabe bæredygtig vækst. Og her spiller de unge en stor rolle.
For at styrke de unges muligheder for at præge deres fælles fremtid, har Udenrigsministeriets Naboskabsprogram afsat 24 millioner til at fremme ukrainske unges engagement og deltagelse i samfundet. 18 millioner går til etableringen af et nyt ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv. Dette projekt skal ledes af Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Længerevarende samarbejder mellem Ukraine og Danmark

Ambitionen er at skabe et hus, som drives for og af ukrainske og danske unge med henblik på at styrke den nye generations rettigheder og stemme samt give dem kompetencer til at organisere sig og derigennem øge deres demokratiske deltagelse i samfundet. Hertil kommer ønsket om at etablere længerevarende kontakter og samarbejder mellem unge fra Danmark og Ukraine.

Platform for udveksling og kulturelle samarbejder

Ungdomshuset vil være åbent for en bred gruppe af ukrainske og danske unge, der i samarbejde vil udvikle og gennemføre en lang række aktiviteter. Der vil således blive skabt en platform for ungdomsudveksling og nye kulturelle samarbejder på tværs af de to lande.
Flere af aktiviteterne vil have et kulturelt islæt – bl.a. teater- og filmsamarbejder, der fokuserer på bekæmpelse af korruption og vold.

Brugerne af huset vil tilhøre både etablerede ungdomsorganisationer og uformelle grupper bestående af f.eks. kunstnere, aktivister eller blot unge, der er interesseret i at præge husets indhold og formål. Ungdomshuset vil sikre, at brede dele af det politiske spektrum er repræsenteret. Desuden prioriteres at unge i regionerne uden for Kyiv vil kunne deltage.

Ungdomshuset i Kyiv vil efter planen stå klar i første halvår af 2021, men husets interessenter vil begynde med opstartsaktiviteter efter årsskiftet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod, om projektet:

”Ukraine ligger på demokratiets frontlinje. Et land, der vil gøre op med oligarker og korruption. Et land der vil demokratiske reformer. Et land der stadig er besat af Rusland. Ukraine er formentligt dét europæiske land der står over for de allerstørste udfordringer. Men også et land, der rummer et enormt potentiale og en befolkning, der vil en fri, demokratisk og fredelig fremtid. Det vil Danmark selvsagt støtte Ukraine i. Her er det afgørende, at vi anerkender vigtigheden af at inddrage unge i udviklingen af vores samfund. Det ukrainsk-danske ungdomshus vil være en vigtig rugekasse for udviklingen af demokrati, unges rettigheder og kulturelt samarbejde i Ukraine.”

 Camilla Mordhorst, adm. direktør for Dansk Kulturinstitut, om projektet:

”Hos Dansk Kulturinstitut arbejder vi først og fremmest med at skabe dialog på tværs af kulturer. Vi tror på, at den udveksling der sker i mødet med hinanden, er afgørende for en bæredygtig fremtid. Derfor er vi meget stolte og glade for at være en del af dette ambitiøse projekt. Unge i Ukraine spiller en afgørende rolle i forhold til at forme landets fremtid, så det er med stor ydmyghed og faglig interesse, at vi sammen med ukrainske og danske unge gennem kunst- og kulturprojekter vil skabe samfundsudvikling på tværs af grænser. Ungdomshuset vil blive en stærk platform for at skabe lange dybe relationer, der kan udfordre og inspirere unge i begge vores lande. Vi glæder vi os rigtig meget til at være med!”

Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, om projektet:

“Vi er i DUF utroligt glade og taknemmelige for, at vi med ungdomshuset nu får en base i Kyiv, hvorfra der i de kommende år kan udspringe endnu mere samarbejde om demokratisk deltagelse, engagement og aktivisme imellem danske og ukrainske unge. Både i DUF og i vores medlemsorganisationer har vi allerede en række stærke projekter skabt af unge civilsamfundsaktive fra Ukraine og Danmark, som vi ser frem til kan få en fælles platform i ungdomshuset. Vi glæder os nu til at komme i gang med arbejdet om at skabe et levende hus, hvor danske unge kan mødes med ildsjæle fra Ukraine og hvor de sammen kan skabe forandringer for ungdommen.”

Om Dansk Kulturinstitut

Siden 1940 har Dansk Kulturinstitut arbejdet for at fremme interkulturel dialog og forståelse via kunst og kulturprojekter for derigennem vise, at kunst og kultur har en vigtig rolle at spille i håndteringen af globale udfordringer. Sammen med samarbejdspartnere udvikler instituttet internationale aktiviteter, som skubber ved vante grænser og skaber gensidig værdi og inspiration.  Især når det gælder ligestilling, uddannelse, bæredygtig udvikling, demokrati og aktivt medborgerskab. Dansk Kulturinstitut har institutter i Kina, Indien, Rusland, Polen, Letland og Brasilien samt aktiviteter i Ukraine og Tyrkiet.

Om Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 78 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer, blandt andet spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer. DUF arbejder lokalt, nationalt og internationalt for at styrke børn og unges samfundsengagement og deltagelse i demokratiet og foreningslivet. DUF støtter derfor internationale partnerskaber imellem danske ungdomsorganisationer og unge i udviklingslandene, Mellemøsten, Nordafrika og EU’s nabolande mod øst.

Om Naboskabsprogrammet

Udenrigsministeriets Naboskabsprogram har til formål at bidrage til udviklingen af et fredeligt og stabilt Europa med frihed og fremgang gennem støtte til udviklingen af demokratiske samfund – såvel som at styrke langsigtet folkeligt og økonomisk samarbejde mellem Danmark og landene i EU’s østlige naboskabsregion. Over fem år har programmet et budget på i alt 860 mio. kr. hvoraf ca. 2/3 går til Ukraine og ca. 1/3 til Georgien. For 2020-21 er der sket en relancering af programmet med særligt fokus på unge, energi, antikorruption og arbejdsmarked. Samtidig involveres flere danske partnere direkte i programmet.

Få de seneste nyheder
Sign up