fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
11 · 10 · 2019

POSTHUMANISME OG DET ANTROPOCÆNE – BORNHOLM & SZCZECIN

Living in the Present Future

 

Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor vores art dominerer og påvirker stort set alle afkroge af vores planet? Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor teknologi bliver en mere og mere integreret del af vores liv og kroppe? Hvad vil det sige at være menneske i en fremtid, hvor Jorden vil være kraftigt transformeret af menneskelige aftryk og påvirkninger, og hvor teknologien tvinger os til at redefinere grænserne mellem mennesker, dyr, objekter og virtuelle rum?

 

Disse spørgsmål er udgangspunktet for udstillingen ”Living in the Present Future”, der vil tage begreberne ’det antropocæne’ og ’det posthumane’ i brug, i forsøget på at reflektere over mulige svar. Udstillingen vil bestå af værker fra udvalgte danske og polske samtidskunstnere, og vil åbne på Bornholms Kunstmuseum den 6. oktober i år, og på Nationalmuseet i Szczecin den 23. januar 2020.

 

Aneta Grzeszykowska

Det antropocæne – menneskets periode – er et begreb, der betegner den geologiske periode, hvor selve Jordens geologi og biologiske økosystemer vil blive massivt transformeret af menneskets tilstedeværelse og handlen. Skel mellem geologiske perioder drages som regel på baggrund af kolossale naturfænomener som f.eks. meteornedslag, istider eller ændringer i Jordens bane omkring Solen, men denne gang er det mennesket selv, der udgør det kolossale og epokegørende fænomen.

 

Men hvem er de mennesker, der kommer til at leve i den antropocæne periode? Begrebet ’det posthumane’ forsøger at levere et svar på, hvordan fremtidens menneske genforhandler og redefinerer skellet mellem sig selv og det der omgiver det. Disse redefineringer er motiverede af særligt bioteknologiske landvindinger og udviklingen inden for ’virtual reality’ og ’augmented reality’, men også det forhold, at mennesket traditionelt har taget udgangspunkt i sig selv som referencepunkt. Det posthumane forsøger at udvide horisonten og redefinere forholdet mellem mennesket og naturen og mellem mennsket og den menneskelige natur. Udstillingens kunstnere arbejder i forskellige medier og materialer, men alle værkerne relaterer sig til ’det antropocæne’ og ’det posthumane’.

 

De udstillede kunstnere er polske Aneta Grzeszykowska, Artur Malewski, Ewa Juszkiewicz, Izabella Gustowska og Roman Lipski, sammen med danske Amalie Smith, Emil Westman Hertz, Lea Guldditte Hestelund, Peter Frimand og kunstnergruppen Superflex.

 

Bornholms Kunstmuseum

National Museum in Szczecin

SUPERFLEX: We are all in the same boat, 2018
Lea Guldditte Hestelund: Rachel, 2017
Få de seneste nyheder
Sign up