fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
23 · 06 · 2017

DKI inviterede til kulturelt temamøde om Rusland: Next Stop 2.0

Rusland: Next Stop 2.0?

I forlængelse af Dansk Kulturinstituts årlige Repræsentantskabsmøde, afholdt instituttet den 31. maj 2017 et kulturelt temamøde om Rusland med deltagelse af en række forskellige kunstnere, kulturfolk, forskere og studerende.
Her fortalte de om deres forskellige erfaringer med projektsamarbejder og møder med russisk kultur, og det blev debatteret, hvordan man kan bringe det dansk-russiske kultursamarbejde videre i fremtiden og få et kulturnetværk til at blomstre.

 

Jacob Remin på Barents Bird Festival i Murmansk april 2017

Danske kunstnere i ord, lyd og billeder

Den danske installations- og performancekunstner, Jacob Remin, fortalte om sit kunstneriske virke og sin performance-lecture ”Harvesting the Rare Earth”, som han præsenterede på Barents Bird festival i Murmansk tilbage i april. Remin arbejder med både performance, lyd, installation og teknologi og præsenterede i Murmansk sine undersøgelser af sjældne jordarters metaller og de 17 grundstoffer, der spiller en helt essentiel rolle for moderne teknologi: Fra skærme over lasere til lyslederkabler og harddiske. Hele vores digitale liv er tæt forbundet med jorden. Remins tidligere udstilling Harvesting the Rare Earth (Overgaden, 2017) pegede mod de økologiske konsekvenser af vores forbrug, og Cloud Computing (Dias Kunsthal, 2016)  var en refleksion over ”skyen” og materialiteten i big data.  

Læs mere om Jacob Remins deltagelse på Barents Bird Festival her.

 

Jacob Remins deltagelse i Barents Bird festivalen er en del af et nordisk-russisk “Eco-Advocacy”-projekt, som Dansk Kulturinstitut i Rusland er projektleder for og er støttet af Nordisk Ministerråd. Projektet strækker sig over hele 2017 og vil have aktiviteter i både Murmansk, Skt. Petersborg og Arkhangelsk samt studieture til de nordiske lande for russiske kunstnere, forskere og formidlere.

 

 

Calculation – dansk-russisk kuratorsamarbejde

Danske Kirstine Skov Hansen og russiske Valentina Sekisova er begge kuratorer og står bag udstillingsprojektet “Calculation”, som blev etableret i 2016. Projektet er dedikeret til udvikling af kunstnerisk udveksling og interkulturel research på tværs af nationaliteter, kunstnere og identifikationer af samtidskunsten på både lokalt og globalt plan.

 

Gennem udvalgte russiske kunstværker fra deres udstilling på Alta Art Space i Malmø gav Kirstine Skov Hansen og Valentina Sekisova en introduktion til, hvordan de med projektet ønsker at samle og præsentere dansk og russisk kunst og kultur, der tager stilling til den kompleksitet, der opstår når det nære og fjerne mødes – når man både er lokal og global – og hermed forsøger de at gentænke den danske og russiske identitet og kultur i et tværkulturelt forum.

 

Til efteråret 2017 kommer i samarbejde med DKI i Rusland en gruppeudstilling med deltagelse af 10 danske samtidskunstnere til Skt. Petersborg på udstillingsplatformen Taiga.

De danske kunstnere er udvalgt i samarbejde med det danske online kunstnerarkiv Artistoftheweek.dk.

 

Kirstine Skov Hansen og Valentina Sekisova. Calculation.

Unge indslag i dialog med lektor Tine Roesen

Lektor i russisk ved Københavns Universitet, Tine Roesen, havde inviteret tre unge danskere, som på hver sin måde har stiftet bekendtskab med russiske kultur:

 

Marius Hauge Hvithamar blev student sidste sommer. Derefter valgte han at rejse til Rusland og udforske landet i en måned via den transsibiriske jernbane for at møde ”manden på gaden” og danne sig sit eget indtryk af landet.

Man kan læse historier og se billeder fra rejsen på hans blog , og han delte sine oplevelser af mødet med Ruslands mange forskelligartede mennesker og kulturer og fortalte, hvordan hans indtryk af Rusland bedst kan opsummeres med ordene “venlighed, gæstfrihed og hjælpsomhed” – en beskrivelse, som nok ligger langt fra det billede, som mange medier tegner af Rusland i øjeblikket.

 

Nyudklækket cand.mag. i russisk Jesper Nyeng, fortalte om sin interesse i den russiske hiphop-verden, som må siges at være et ukendt land for de fleste danskere. I dette emne havde han fundet en fælles interesse med en russisk medstuderende. Nyeng fortalte blandt andet om musikgenren set fra både København og den russiske by Jekaterinburg, og hvordan man inden for den russiske hiphop skelner mellem “gangsterrap” og en mere intellektuel tilgang til teksterne. Men også om udtryksfriheden, som der er en del mere fleksible og poetiske lovmæssige tolkninger af, end det billede vi ellers oplever af Rusland. 

 

 

 

Cand. mag. i russisk Jesper Nyeng.

Cand.mag. i russisk Caroline Bilde Krogh Jensen, fortalte om den byarkitektoniske udvikling, som Moskva i disse år undergår, med stærk inspiration fra den danske byrumsarkitekt, Jan Gehl.

Caroline Bilde Krogh Jensen fremviste under sin præsentation nogle af de forandringer, som Moskvas offentlige rum har undergået ved at følge forslag fra Gehl Architects. Blandt andet er der blevet etableret cykelstier i byen, og flere steder er veje blevet omdannet til hyggelige pladser, hvor folk kan sidde og snakke eller børn kan lege.

Byrum i Moskva efter forslag fra Gehl Architects

Dansk-russisk samarbejde i fremtiden

Mange har sikkert i dag glemt, hvordan Next Stop-bevægelsen i 1989 skabte et kulturudvekslingsprojekt, der arrangerede at omkring 3.000 unge skandinaver over fire uger besøgte jævnaldrende russere.

Ville noget lignende kunne lade sig gøre i dag, eller hvordan kan vi fastholde et aktivt dansk-russisk kultursamarbejde? var et ef spørgsmålene for panelet i den afrundende samtale: institutleder for Dansk Kulturinstitut i Rusland, Finn Andersen, lektor og studieleder på Københavns Universitet Tine Roesen og Ph.d. i russisk kultur, Kim Frederichsen.

 

De tre Ruslands-eksperter afrundede et inspirerende arrangement med at give hver med sit bud på, hvordan mere aktive samarbejdsrelationer mellem danske og russiske partnere kan videreudvikles i fremtiden.

 

Dansk Kulturinstituts Ruslandstema var arrangeret i samarbejde med Institut for tværkulturelle og regionale studier ved Københavns Universitet samt Udenrigspolitisk Selskabs U35 afdeling.