fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
05 · 12 · 2016

Entreprenørskab på skoleskemaet i Polen

60 lærere og elever fra de ældste skoleklasser på skoler i Warszawa-distriktet Środmieście er inviteret til at deltage i en 1-dags konference med foredrag og workshops, der formidler de danske erfaringer og ‘best practices’ i at anvende og udvikle entreprenørskabsundervisning.

 

Fra 1800-tallets folkehøjskoletanker lægger den dialogorienterede skoleuddannelse i Danmark vægt på samarbejde samt erfaringsudveksling og opmuntrer eleverne til at tage kreative initiativer, gerne med en social eller inddragende vinkel. Der lægges vægt på at skabe åbenhed, dialog, tillid og samarbejde, elementer der er forudsætninger for at skabe rum og evner til at udvikle nye ideer og projekter. Det er værdier, som disse, at polske skoler gerne vil lære mere om.

 

 

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.
Fonden for Entreprenørskab

 

Lærere, elever og administratorer fra skoledistriktet Warszawa-Środmieście deltager i et 1-dags aktivitete bestående af foredrag og workshops, hvorigennem de både får en introduktion til det teoretiske og metodiske grundlag for entreprenørskabsundervisning samt praktiske værktøjer til at kunne videreudvikle fra den spæde idé til et produkt, der opfylder et behov eller tilfører værdi til et område.

 

 

Workshoppen bliver ledet af to erfarne undervisere fra Fonden for entreprenørskab, der er videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

 

Fonden arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. og for at innovation og entreprenørskab i højere grad forankres på uddannelsesinstitutionerne.

Projektet sker i samarbejde med District Warszawa-Śródmieście og koordineret af Dansk Kulturinstitut i Polen.

 

“Teaching Entrepreneurship in School” – konference og workshops

05/12/2016

 

Fotos: Fonden for entreprenørskab