fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
30 · 11 · 2016

Social Byudvikling: fra Microrayons til Minecraft

Byrummet er blevet en smeltedigel for forskellige kulturer, ideer, aktiviteter og meninger og skal derfor ikke kun være funktionelt, men også have en betydning for borgerne.

Der er behov for at arbejde for inklusion og tolerance og endda at stå sammen om de ting, der ikke fungerer, og vende dem til en styrke. Byen skal ikke adskille folk, men i stedet være samlingspunkt for det, vi er fælles om, og det vi ikke har tilfælles.

Visionen om at styrke det mellemfolkelige samvær i områder, der synes oversete, er også på dagsordenen hos Dansk Kulturinstitut i de baltiske lande.

 

Områder i Riga og omegn, der ellers har været marginaliserede, er kommet i betragtning for nye byudviklingsprojekter. I de senere år er der særligt fokus på de såkaldte Microrayon-distrikter, som udgøres af massive beboelseskomplekser bygget i lande under Sovjetunionen i 1970erne som en hurtig løsning på den omfattende boligmangel.

På grund af de dårlige byggematerialer har boligkomplekserne fået tildelt en levetid på ca. 50 år, og udløbsdatoen er ved at være nået. I Riga bor ca. 65% af befolkningen i denne type boligkomplekser, hvilket betyder, at Letland står over for en massiv boligkrise, der truer med at bryde ud i løbet af den nærmeste fremtid.

 

DKI i Baltikum har engageret sig i denne problematik ved at være medarrangør af en udstilling af resultaterne af masterprogrammet ’Urbanism and Societal Change’ på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur (KADK).

I masterprogrammet har de arkitekturstuderende taget Letlands større betonboligområder under kærlig behandling særligt med henblik på bæredygtig vedligeholdelse og fornyelse. Udstillingen ‘Microrayons Futures’ omfattede en række løsningsmuligheder udviklet af danske arkitektstuderende og blev vist på Rigas Rådhus i november måned.

 

 

Culturability BSR workshops

DKI i Baltikum er særligt engageret i projektet Culturability BSR, der arbejder for en kulturel og bæredygtig udvikling af Østersøregionen og er et flagskibsprojekt under EU Action Plan for Østersøregionen.

Et af de overordnede mål med Culturability BSR er at adressere kreative fællesskaber som et essentielt element, hvor både professionelle og amatører kan engagere sig i en kreativ og innovativ proces for at sikre en stærkere sammenhæng og en social/kulturel/miljømæssig bæredygtighed.

Dansk Kulturinstitut har i samarbejde med Nordisk Ministerråd afviklet flere Culturability-workshops, der berører social byudvikling på flere forskellige måder. Konkrete og abstrakte projekter er blevet diskuteret og behandlet af både professionelle og interessenter inden for byudvikling, kreative industrier og forskning.

Workshoppen ‘Digital Tools and Gamification/Minecraft and Urban Social Inclusion/Cultural Planning’, der blev afholdt i Jurmala i september, fokuserede særligt på kulturel aktivisme i det offentlige.

‘Cultural Mapping/Cultural Planning’ og Minecraft (Cultural Gaming) blev vedtaget som arbejdsmetoder til at fremme aktiviteter i byerne samt involvere og inkludere borgere i projekter om forbedring af det offentlige rum.

I Vilnius sidst i oktober forløb en anden workshop med titlen ’Cultural Tourism’. Her blev byudvikling behandlet som en del af den bæredygtige turisme, mange byer i Østersøområdet er afhængige af.

 

Ved dette års strategiforum ’EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) – vision 2030’ i november bidrog ’Culturability BSR’ projektet med workshoppen ’Cultural gaming as an innovative and interactive tool for modelling smart and sustainable regions’, der demonstrerede, hvordan ’Cultural Gaming’ kan være et praktisk bidrag til prioriteringen af makroregional udvikling i Østersøregionen.

I forlængelse af workshoppen blev præsenteret en konkret model af, hvordan man kan bruge spillet Minecraft. En prototype af København blev fremstillet i Minecraft af Nynne Sole Dalå fra Geoboxer. Modellen og mulighederne i Minecraft-verdenen for at lege med bæredygtige løsninger blev fremvist for Sveriges Statsminister Stefan Löfven, Finlands Statsminister Juha Sipilä, og Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten.

 

Vi fortsætter med Culturability BSR’s arbejde med byudvikling på tværs af landene i Østersøregionen. Derudover er vi på DKI i Baltikum spændte på næste skridt for det danskfunderede Microrayons-projekt, som de lettiske byarkitekter i Riga har taget positivt imod. Dette kunne blive første spadestik til et projekt med nye fremtidsudsigter for by, bygninger og borgere.

 

 

Fotos: DKI.

 

Microrayons Futures.