fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
01 · 11 · 2016

Dansk-lettisk udstilling ‘Microrayons Futures’ viser KADK studerendes ideer for byudvikling i Riga

Den 26. oktober åbnede Rigas Rådhus den dansk-lettiske udstilling ‘Microrayon Futures’. Til stede var Danmarks ambassadør i Letland Hans Brask, Gvido Princis der er  direktør for stadsarkitektkontoret i Riga samt Simon Drewsen Holmberg, leder af Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen.

“Microrayons” – eller mikrodistrikter – er betegnelsen for en særlig type boligbyggeri, der prægede byplanlægningen i lande under Sovjetunionen i sidste halvdel af det 20. århundrede.

Den omfattende boligmangel i 1970erne var årsagen til at industrialiserede masseproduktionsteknikker blev taget i brug til konstruktionen af kæmpestore boligbyggerier. Dette resulterede i masser af dårligt konstruerede boligblokke og -kvarterer, der skød op overalt i daværende Sovjetunionen – herunder også i og omkring Riga.

 

Man regnede med, at disse i hast, masseproducerede boligbyggerier ikke ville have en levetid på meget over 50 år. Det betyder, at Letland står over for, at en massiv boligkrise truer med at bryde ud i løbet af den nærmeste fremtid.

Taktikken har hidtil været at udskifte enkeltkomponenter i bygningerne for således at forlænge levetiden. Men denne løsning har vist sig uholdbar, og de forældede bygninger lever ikke længere op til den levestandard, der forventes i moderne boligbyggeri.

 

Netop dette boligproblem har været emnet for kandidatstuderende fra master-programmet ‘Urbanism and Societal Change’ på Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur (KADK).

 

På baggrund af egne undersøgelsesresultater har de studerende udviklet et udstillingsprojekt om microrayon-byggeri i og omkring Riga. Udstillingen på Rigas Rådhus afsøger, hvilke muligheder og forhindringer microrayon-områderne i Riga udgør – hvad karakteriserer microrayons som bolig- og bymæssigt fænomen og hvilke forskellige typologier er der inden for microrayon-konceptet.

 

I projektet har de studerende også undersøgt ejerforhold og kompleksiteten af kollisionen mellem sovjetiske og postsovjetiske ejerskabsstrukturer.

 

Udstillingsprojektet er blevet til gennem et trepartssamarbejde mellem Rigas stadsarkitekt, Det Kongelige Danske Akademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen.

 

Udstillingen kan opleves på Rigas Rådhus frem til d. 16. november 2016 .

Få de seneste nyheder
Sign up