fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
19 · 09 · 2016

Tag med på DKIs studiebesøg i Berlin med fokus på integration af flygtninge

Studiebesøg i Berlin med program af Dansk Kulturinstitut og den danske journalist Mathias Irminger Sonne

 

21.-23. november 2016

Målgruppe: udvalgsmedlemmer, beslutningstagere og relevante medarbejdere

 

Download program

 

Med knap 100.000 flygtninge i Berlin, er den tyske hovedstad presset på mange områder.
På Dansk Kulturinstituts studierejse til Berlin er der mulighed for at møde en række aktører, der arbejder professionelt med flygtninge og asylansøgere inden for politik, forskning og tænketanke. Men hovedfokus vil ligge på det praktiske niveau:

 

 • umiddelbar anbringelse og fordeling
 • medicinsk forsyning
 • frivilligt arbejde og kommunal understøttelse heraf
 • optageklasser og skoler
 • mindreårige uledsagede flygtninge
 • arbejdsmarkedsintegration

 

LaGeSo_Frivillig 1

LaGeSo frivillig. Foto: Mathias Irminger Sonne.

 

Hvordan tackler Tyskland integration af flygtninge?

 

Med ca. 1 million immigranter alene i 2015 har Tyskland båret den suverænt største europæiske del af byrden i det forgangne års strøm af asylansøgere mod Europa. Heraf vurderes ca. 7-800.000 af dem stadig at være i landet – dels midlertidigt før udvisning, dels på tålt ophold og dels med asyl og udsigt til at blive i Tyskland.

 

Alene registrering, anbringelse og medicinsk forsyning har presset de tyske myndigheder til det yderste. Dertil er der for længst kommet spørgsmål som permanent indkvartering, arbejdsmarkedsintegration, sprog, skolegang og generel integration.
Uanset internationale holdninger og tysk splittelse om de åbne grænsers politik, har tyskerne i denne proces samlet en lang række praktiske erfaringer og erkendelser på stort set alle administrative og politiske niveauer.
Tyskland har selvsagt ikke fundet de vises sten i denne proces. Men landet har alene i kraft af det aktuelle omfang gjort sig en række positive og negative erfaringer, som danske kommuner kan inspireres af.

 

 

På studieturen vil vi bl.a. møde:

 1. Folkene bag Berlins flygtningemyndigheder, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (tidligere LaGeSo), der har stået
  på mål for stor kritik af deres håndtering af flygtningestrømmen i efteråret 2015.
 2. Et samarbejde mellem Bundesagentur für Arbeit (arbejdsformidling) og BAMF (myndighederne for migration og flygtninge), der matcher flygtninge og den berlinske industri, som leder efter arbejdskraft med lys og lygte inden for en række sektorer.
 3. Frivillige netværk som Moabit Hilft, der har sat spørgsmålstegn ved skellet mellem det frivillige og det offentligt/professionelle
  flygtninge- og integrationsarbejde.
 4. Den almennyttige organisation AWO, der driver en række asylcentre i og omkring den tyske hovedstad.
 5. Organisatorerne bag modtageklasser, uddannelsescentre og overgangstilbud for børn i skolealderen. Det skal nævnes, at det – især i grupper – er meget svært at få adgang til modtagecentre i Tyskland, men vi vil arbejde på at sætte møde op med flygtninge/migranter, der kan fortælle om deres syn på ankomsten til Tyskland.

 

Tilmelding

Senest 1. oktober 2016
Bindende tilmelding skal ske på e-mail til:

Projektkonsulent Jesper Boysen, jb@danishculture.com

 

Tidsrum

Besøgsprogrammet i Berlin starter mandag d. 21.11. kl. 9:30 og slutter onsdag d. 23.11. kl. ca. 17:00. Som led i programmet planlægges fælles frokost samt mindst ét aftenarrangement.

DKI tager forbehold for programmet.

 

Organisation

Dansk Kulturinstitut i samarbejde med den danske journalist Mathias Irminger Sonne, der arbejder i Tyskland for en række skandinaviske dag- og fagblade. Mathias Sonne vil være guide og tolk på hele turens program.

 

Pris: 4.525,00 ex.moms

 

Prisen dækker tilrettelæggelse af program, faglige oplæg, guide, tolkning og lokal transport.

Prisen er eksklusiv international transport, hotel, forplejning evt. kulturelle aktiviteter samt forsikring.
Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.
Dansk Kulturinstitut rådgiver gerne i forhold til rejse og indkvartering.