fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
20 · 05 · 2016

Per Erik Veng bliver chef for Instituttet i Bruxelles

 

Den 1. september tiltræder den nuværende presse- og kulturchef på den danske ambassade i Berlin stillingen som chef for Kulturinstituttet i Bruxelles, som opgraderes til at dække såvel Benelux-landene som det tyske sprogområde, dvs. Tyskland, Østrig og Schweiz.

 

Per Erik Veng har i en meget stor del af sit professionelle virke, herunder gennem næsten 20 år som kunstnerisk og administrativ chef for DR Symfoniorkestret og DR-korene samt 6 år på ambassaden i Berlin arbejdet med internationalt samarbejde, med kulturudveksling og formidling af dansk kunst, kultur og kreativitet.

Per Erik Veng er en topprofessionel, internationalt respekteret kulturpersonlighed og praktiker og en af de allerdygtigste danske internationale kulturentreprenører. Vi er meget glade for at få ham på holdet. Per Eriks erfaringer og netværk betyder en markant styrkelse af Det Danske Kulturinstitut
Michael Metz Mørch, Generalsekretær for Dansk Kulturinstitut

Med hovedsæde på Instituttet i Bruxelles, vil Per Erik Vengs mandat omfatte både Benelux, vore nærmeste EU-naboer i Tyskland, samt de øvrige tysktalende områder i Europa. Berlin-erfaringerne med nordisk samarbejde vil blive suppleret med EU-erfaringer.

I tæt samarbejde med de øvrige internationale kulturaktører og med de danske repræsentationer i området, vil det være en af målsætningerne – via øget dansk engagement i kulturaktiviteter i bred forstand –  at sikre, at dansk kulturliv og dermed Danmark, fortsat er tilstede og aktivt med de steder, hvor der skabes nye og inspirerende samarbejder, og hvor der er vækstmuligheder for dansk kunst og kreativitet. Ikke blot til berigelse af vort eget kulturliv, men også til nytte for andre danske interesser inden for samfundsforhold, erhvervsliv, turisme og vort generelle omdømme i området.

 

Per Erik Veng glæder sig til at arbejde videre med det, der for ham igennem mange år har været hans store ambition: ”… at dansk kulturliv og de mange unikke danske kunstnere netop nu får bedst mulige vilkår for at være med de centrale dagsordensættende steder i Europa. Vore nabolande mod syd er nogle af de vigtigste markeder for dansk kultur. Der er et stort og meget rigt kulturliv samt en omfattende interesse og nysgerrighed – også i forhold til Danmark. Kulturen er i dag endnu væsentligere end nogen sinde i forhold til at skabe sammenhængskraft for et land i interaktion med den omgivende verden – især med de omfattende udfordringer, den gamle europæiske verden står overfor.”