fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Repræsentantskabet

Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af institutioner og politiske partier. Desuden en række personlige medlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

Institutioner

Akademiet for de Skønne Kunster / Katya Sander

Dansk Arkitektur Center / Kent Martinussen

Dansk Design Center / Christian Bason

Dansk Folkeoplysnings Samråd / Joachim Vædele

Dansk Forfatterforening / Sanne Udsen

Dansk Kunstnerråd / Jørgen Thorup

Danske Kunsthåndværkere & Designere / Helle Bjerrum

Danske Skønlitterære Forfattere / Charlotte Inuk

Det Danske Filminstitut / Claus Ladegaard

Det Kgl. Bibliotek / Bette Thomas

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium / Marianne Løkke Jakobsen

Det Kgl. Teater / Annette Berner

Folmer Wisti Fonden for International Forståelse / Karsten Fledelius

Folkehøjskolernes Forening i Danmark / Søren Winther Larsen

Grundtvig Centeret / Michael Schelde

Kommunernes Landsforening / Laila Kildesgaard

Kulturelle Samråd i Danmark / Bente Schindel

Nationalmuseet / Jesper Stub Johnsen

Statens Museum for Kunst / Mikkel Bogh

Uddannelses- og Forskningsministeriet / Pernille Ulrich

Udenrigsministeriet / Louise Bang Jespersen

VisitDenmark / Flemming Bruhn

De politiske partier

Socialdemokratiet / Troels Ravn

Det Konservative Folkeparti / Tove Videbæk

Venstre / Ester Larsen

Radikale Venstre / Mette Annelie Rasmussen

Socialistisk Folkeparti / Maria Frej

Enhedslisten / Pia Weise Pedersen

Dansk Folkeparti / Birthe Skaarup

Alternativet / NN

Liberal Alliance / NN

Nye Borgerlige / NN

Personlige medlemmer

Forlagsdirektør Tine Smedegaard-Andersen

Direktør Anne Boukris

Hofmarskal Michael Ehrenreich

Teaterdirektør Emmet Feigenberg

Lektor, Dr.Phil. Maria Fabricius Hansen

Adm. direktør Bjarne Hastrup

Carsten Haurum (formand)

Direktør Carsten Holst

Bestyrelsesformand Erik Jacobsen

Advokat Peter Lambert

Fhv. direktør Carsten U. Larsen

Professor, arkitekt Bo Linnemann

Økonomidirektør Samuel Magid

Formand Christen Winther Obel

Dekan Sanne Kofod Olsen

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Direktør Ulla Tofte

Direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning

Forlagsdirektør Anette Wad (næstformand)

Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng

Adm. direktør Katia Knipschildt Østergaard

Direktør Rikke Øxner

Forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl

Direktør Gitte Ørskou

Professor Martin Marcussen

Kunstner Kirstine Roepstorff

Medarbejdervalgte medlemmer

Simon Drewsen Holmberg, institutleder for Dansk Kulturinstitut i Riga
Olaf Gerlach-Hansen, seniorrådgiver, Hovedkontoret i København

 

Årsberetninger

Læs mere om DKIs internationale kulturprojekter og aktiviteter her.