fbpx
You are now visiting Danish Cultural Institute in Denmark.  See where else we work Created with Sketch.
16 · 02 · 2023

Regional director for the Baltic States and the Baltic Sea Region (in Danish)

Dansk Kulturinstitut søger pr. 1.5. 2023 en regional chef for de baltiske lande og Østersøregionen.

 

Dansk Kulturinstitut har i mere end 30 år været med til at opbygge tætte kulturelle relationer mellem Danmark og de tre baltiske lande. Instituttet var med, da Letland, Litauen og Estland genvandt deres selvstændighed, og vi er med nu til at styrke båndene og udviklingen i Østersøregionen. Den regionale afdeling i Riga udgør basen for vores aktiviteter og EU-programmer i området. Som chef for området får du ansvar for Dansk Kulturinstituts kunst- og kulturaktiviteter i de baltiske lande og de øvrige programmer i Østersøregionen.

 

Vi søger en erfaren leder, der er vant til at arbejde med internationale kulturprojekter og kender til EU’s programmer. Vi forventer, at du har indgående kendskab til de baltiske lande og Østersøregionen, også gerne til Belarus, hvor vi har projekter.

 

Dansk Kulturinstituts vision er at vise, at kunst, kultur og viden er centrale byggesten for stærke civilsamfund og en demokratisk udvikling. Kulturudveksling styrker Danmarks internationale relationer og skaber folk-til-folk møder om fælles globale udfordringer og værdier. Det gælder bl.a. ligestilling, mangfoldighed, bæredygtig udvikling og demokrati; værdier, som er centrale for Danmark, og som indgår i FN’s verdensmål.

Din rolle

Som regional chef refererer du til den administrerende direktør og indgår i ledergruppen, hvor der drøftes strategi, koordineres og sparres.

Den regionale chefs hovedopgave bliver med base i Riga at sikre den høje kvalitet og styrke i Dansk Kulturinstituts programmer og øvrige indsatser i regionen i dialog med regionens partnere på alle niveauer.

Du kommer til at stå i spidsen for vores team i Riga, der omfatter otte medarbejdere og en række kollegaer under vores EU-, Interreg- og Danida-programmer, som er placeret i Vilnius og København. Det bliver en af dine vigtigste opgaver, at samarbejdet og fordelingen af opgaver fungerer optimalt, så lokale og tværgående administrative, finansielle og projektmæssige kompetencer udnyttes og udvikles bedst muligt.

Vi forventer, at du:
 • er en erfaren leder, der kan skabe overblik, planer og klare rammer og mandat for dine medarbejdere.
 • har stærk programfaglig viden samt stor indsigt i og erfaring med anvendelse af metoder i alle faser af en projektcyklus.
 • har erfaring med fundraising og forvaltning af midler fra institutionelle donorer som EU og Interreg.
 • har indgående kendskab til og interesse for Østersøregionen og de baltiske lande.
 • har erfaring med kunst- og kulturprojekter, som er borgerinvolverende og adresserer væsentlig samfundsmæssige forhold.
 • er stærk kommunikativt og kan fungere som talsperson for Dansk Kulturinstituts aktiviteter i området.
 • er dynamisk og engageret med diplomatisk sans.
 • er en dygtig netværker, der kan udvikle og vedligeholde kontakter på mange niveauer, fra lokale kunstnere til myndigheder.
 • behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale og gerne kan et af sprogene i de baltiske lande.
Et globalt hold

Som regional chef indgår du i et hold af dedikerede landechefer, der udfolder og udvikler visionen for Dansk Kulturinstitut, og som hver især står som brobyggere mellem Danmark og verden.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023 eller derefter.

 • Stillingen er udstationeret i Letland, Riga
 • Indplaceres efter AC-skalaen efter relevante kvalifikationer.
 • Lønnen er omfattet af skattefrihed efter ligningslovens §33 A.
 • Der er til stillingen knyttet en pensionsordning på 17%.
 • Stillingen er på fuld tid.
 • Udstationeringsforsikring dækkes.
Ansøgning og deadline

Ansøgninger til stillingen skal være modtaget senest søndag den 5. marts 2023. Ansøgning, CV samt øvrige relevante dokumenter indsendes elektronisk via Jobindex

Vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler i uge 11 og 12.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Camilla Mordhorst på cm@danishculture.com, tlf. 5219 5116.