fbpx
You are now visiting Danish Cultural Institute in Denmark.  See where else we work Created with Sketch.
23 · 09 · 2022

(in Danish) Dansk Kulturinstitut søger regional chef for de østlige naboskabslande

Dansk Kulturinstitut søger pr. 1.12. 2022 en regional chef for de østlige naboskabslande.

Dansk Kulturinstitut har de seneste år udvidet sine aktiviteter i de østlige naboskabslande, ikke mindst gennem programledelsen for Den Ny Demokratifond og Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus i Kyiv. Som chef for området, bliver du ansvarlig for programmernes rammer og udvikling samt Dansk Kulturinstituts øvrige kunst- og kulturaktiviteter i regionen.

 

Vi søger en erfaren leder, der har teknisk erfaring med at arbejde inden for EU’s og Danidas programmer, kan lede store internationale projekter og har indgående kendskab til de østlige naboskabslande. På grund af den sikkerhedsmæssige situation er stillingen foreløbigt i København, men på sigt tænkes basen i Kyiv.

 

Dansk Kulturinstituts vision er at vise, at kunst, kultur og viden er centrale byggesten for et stærkt civilsamfund og en demokratisk udvikling. Kulturudveksling styrker Danmarks internationale relationer og skaber folk-til-folk møder om fælles globale udfordringer og værdier. Det gælder bl.a. ligestilling, mangfoldighed, bæredygtig udvikling og demokrati; værdier, som er centrale for Danmark og som indgår i FN’s verdensmål.

Din rolle

Som regional chef refererer du til den administrerende direktør og indgår i ledergruppen, hvor der drøftes strategi, koordineres og sparres.

 

Den regionale chefs hovedopgave i de kommende år bliver at sikre kvaliteten i gennemførelsen af Dansk Kulturinstituts programmer og øvrige indsatser i regionen og sikre en transparent og inkluderende dialog med de danske og udenlandske partnere inden for området. Desuden vil en vigtig rolle være at fungere som talsperson for programmerne og Dansk Kulturinstituts kulturprojekter i området.

 

Du kommer til at stå i spidsen for en gruppe stærkt dedikerede medarbejdere, der omfatter to projektledere og en række kollegaer under programmerne, som er placeret i København, Kyiv og Riga. Det bliver en af dine vigtige opgaver at samarbejdet og fordelingen af opgaver fungerer optimalt, således at lokale og tværgående administrative, finansielle og projektmæssige kompetencer udnyttes og udvikles bedst muligt.

 

Vi forventer, at du:
  • er en erfaren leder, der kan skabe overblik og plan i en urolig kontekst og kan skabe klare rammer og mandat for sine medarbejdere
  • har stærkt programfaglig viden, stor indsigt i og erfaring med anvendelse af udviklingsfaglige metoder i alle faser af projektcyklus
  • har erfaring med forvaltning af midler fra institutionelle donorer som Danida og EU
  • har indgående kendskab til regionen og de østlige naboskabslande, dvs. Ukraine, Georgien, Belarus, Moldova, Aserbajdsjan og Armenien
  • har erfaring med demokratifremmende indsatser og civilsamfundsudvikling
  • er stærk kommunikativt og kan fungere som talsperson herhjemme og ude for programmerne og Dansk Kulturinstituts aktiviteter i området
  • er dynamisk og engageret med diplomatisk sans
  • er en dygtig netværker, der kan udvikle og vedligeholde kontakter på mange niveauer, fra lokale kunstnere til myndigheder
  • behersker engelsk på højt niveau i skrift og tale og gerne kan et af sprogene fra de østlige naboskabslandene.
Et globalt hold

Som regional chef indgår du i et hold af dedikerede internationale institutledere, der udfolder og udvikler visionen for Dansk Kulturinstitut, og som hver især står som brobyggere mellem Danmark og verden.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2022 eller hurtigst muligt.

 

Stillingen er tidsbegrænset til 3,5 år med mulighed for forlængelse. Du ansættes og aflønnes i henhold til Chefaftalen med Staten. Der er til stillingen knyttet en pensionsordning på 17%. Stillingen er på fuld tid.

 

Når det bliver muligt at blive udstationeret i Kyiv, vil betingelserne blive genforhandlet som udstationeret medarbejder med skattefritagelse.

Ansøgning og deadline

Ansøgninger til stillingen skal være modtaget senest fredag den 16. oktober 2022. Ansøgning, CV samt øvrige relevante dokumenter indsendes elektronisk via Jobindex (klik her)

 

Vi forventer at afholde 1. og 2. samtaler i uge 43.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

Adm. direktør Camilla Mordhorst på cm@danishculture.com tlf. 5219 5116 eller økonomichef Karina Mortensen på km@danishculture.com eller tlf. 5239 2565.

 

Om Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut er en selvejende institution. Siden 1940 har vi skabt gensidig forståelse mellem mennesker. Sammen med vores partnere udvikler vi internationale kulturprojekter, som bringer dansk kunst og kultur ud i verden, der fremmer FN’s verdensmål og skabe gensidig værdi og inspiration. Vi har hovedkontor på Vartov i København og afdelinger og indsatser i de østlige naboskabslande, de baltiske lande, Tyrkiet, Indien, Kina og Brasilien.