fbpx
You are now visiting Danish Cultural Institute in Denmark.  See where else we work Created with Sketch.
23 · 02 · 2022

(in Danish) Praktikant til Den Ny Demokratifond og aktiviteter i Østersøregionen

Er du interesseret i, hvordan arbejdet med kultur kan bidrage til demokratisk og bæredygtig udvikling? Har du en særlig interesse for EU’s Østlige Nabolande?  Og ønsker du at komme helt tæt på implementeringen af et af dansk udenrigspolitisk mest ambitiøse og nyskabende initiativer? Så er det dig, vi søger, som vores praktikant i efteråret 2022!

 

Dansk Kulturinstitut er en del af konsortiet bag Den Ny Demokratifond (NDF). Derfor søger vi nu en praktikant, som har lyst til at komme helt tæt på koordineringen af fondens aktiviteter, monitorering af resultater samt løbende drift og kommunikationsopgaver. Vi er et lille fasttømret team, der prioriterer samarbejde og gensidig sparring højt.

 

Arbejdspladsen er på Dansk Kulturinstituts hovedkontor i København, hvor du vil komme til at arbejde tæt sammen med både vores seniorrådgiver for strategiudvikling og vores projektkoordinator for Den Ny Demokratifond. Du vil også tage del i arbejdsopgaver i forbindelse med kulturinstituttets udvikling af andre større, strategiske programmer, herunder vores aktiviteter i Østersøregionen og Ukraine – eksempelvis Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus.

Opgaver

Du vil komme til at løse en bred vifte af forskellige opgaver, blandt andet:

 • Planlægning og implementering af Den Ny Demokratifonds aktiviteter og arrangementer både i Danmark og i EU’s Østlige Nabolande
 • Forberedelse og deltagelse i møder
 • Kommunikation og formidling om Den Ny Demokratifond på fondens hjemmeside og sociale medier.
 • Løbende administrative opgaver, herunder researchopgaver, korrekturlæsning o. lign.
Om Den Ny Demokratifond

Den Ny Demokratifond er et initiativ støttet af Udenrigsministeriet, der arbejder for at støtte og styrke civilsamfund og demokratisk dialog og udvikling i EU’s østlige nabolande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine.

 

Fonden er oprettet af Udenrigsministeriet i 2020 og drives af et konsortium, der tæller 3F, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, International Media Support og Dansk Kulturinstitut (som er lead partner). Fonden arbejder indenfor områderne kultur, medier, ungdom, arbejdsmarked, køn og ligestilling og miljø/klima.

 

Læs mere om Den Ny Demokratifond her.

Om Dansk Kulturinstitut

Dansk Kulturinstitut har siden 1940 arbejdet internationalt med udvikling af kultur- og samfundsrelaterede projekter. Via kunst og kultur ønsker vi at fremme interkulturel dialog og forståelse på tværs af grænser. Det er vores vision at vise, at udveksling af kunst, kultur og viden kan bidrage til håndteringen af globale udfordringer og være med til at styrke FN’s Verdensmål.

 

Vi har afdelinger i Brasilien, Indien, Kina, Letland, Rusland (midlertidig lukket), Tyrkiet (med base i København), et ukrainsk-dansk ungdomshus og aktiviteter i EU’s Østlige Nabolande via Den Ny Demokratifond.

 

Læs mere på Dansk Kulturinstituts hjemmeside eller følg os på Facebook, Instagram eller LinkedIn.

Dine kvalifikationer:
 • Du læser på en relevant videregående uddannelse f.eks. statskundskab, østeuropastudier eller lign.
 • Du kommunikerer flydende på dansk og engelsk, både i skrift og tale.
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du har et godt overblik
 • Du besidder den alsidighed, det kræver at være en del af en lille arbejdsplads

Det er en fordel, hvis du kan sige ja til noget af følgende – men det er ikke et krav:

 • Du har erfaring med projekter med flere partnere
 • Du er vant til at arbejde med store mængder af data
 • Du er en rutineret excel-bruger
 • Du har en faglig og/eller personlig interesse i de østlige nabolande, samt et eller flere af de tematiske områder for Den Ny Demokratifond (kultur, ungdom, medier, arbejdsmarked, miljø/klima samt ligestilling).
 • Du har kendskab til russisk, ukrainsk, georgisk og/eller et andet af de østlige nabolandes sprog.
Vilkår

Praktikken er som udgangspunkt seks måneder med start ca. 1. september 2022. Praktikken er fleksibel, og vi tilrettelægger sammen, hvordan perioden skal se ud. Praktikken er ulønnet.

 

Du vil være tilknyttet både Den Ny Demokratifonds sekretariat og Dansk Kulturinstituts indsats i Østersøen. Din praktikvært vil være projektkoordinator Ida Josefine Fuglsang-Damgaard.

Hvad får du ud af praktikken?

Gennem en praktikperiode hos Den Ny Demokratifond og Dansk Kulturinstitut vil dine kompetencer for alvor blive bragt i spil i praksis. Du vil få stor indsigt i internationalt kultursamarbejde og et indgående indblik i arbejdsgangene i vores organisation og en berøringsflade med et stort netværk af aktører – fra udøvere af diverse kunstarter til NGO’er og offentlige myndigheder.

 

Vi lover, at dine seks måneder hos os vil blive alt andet end kedelige. Både fagligt og personligt vil du rykke dig og få værdifuld erfaring, som du kan bruge i dit fremtidige arbejdsliv.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Olaf Gerlach-Hansen på tlf.: +45 2360 8500 eller mail: ogh@danishculture.com og projektkoordinator for Den Ny Demokratifond Ida Josefine Fuglsang-Damgaard på tlf.: +45 5239 3806 eller mail: ijf@danishculture.com

Sådan ansøger du

Send motiveret ansøgning, CV og evt. dokumentation for uddannelse til info@newdemocracyfund.org – senest 22. marts 2022.