fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN

Repræsentantskabet

Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af institutioner og politiske partier. Desuden en række personlige medlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

 

Institutioner

Akademiet for Skønne Kunster / Katya Sander

Dansk Arkitektur Center / Kent Martinussen

Dansk Design Center / Christian Bason

Dansk Folkeoplysnings Samråd / Joachim Vædele

Dansk Forfatterforening / Cindy Lynn Brown

Dansk Kunstnerråd / Jørgen Thorup

Danske Kunsthåndværkere og Designere / Helle Bjerrum

Danske Skønlitterære Forfattere / Charlotte Inuk

Det Danske Filminstitut / Claus Ladegaard

Det Kgl. Bibliotek / Bette Thomas

Det Kgl. Musikkonservatorium / Marianne L. Jakobsen

Det Kgl. Teater / Annette Berner

Folmer & Helle Wisti Fonden for International Forståelse / Karsten Fledelius

Folkehøjskolernes Forening i Danmark / Jakob Mejlhede Nielsen

Grundtvig Centret / Michael Schelde

Kommunernes Landsforening / Kristian Wendelboe

Kulturelle Samråd i Danmark / Bente Schindel

Nationalmuseet / Jesper Stub Johnsen

Statens Museum for Kunst / Mikkel Bogh

Uddannelses- og Forskningsministeriet / Pernille Ulrich

Udenrigsministeriet / Louise Bang Jespersen

Visitdenmark / Flemming Bruhn

 

De politiske partier

Socialdemokratiet / Troels Ravn

Det Konservative Folkeparti / Tove Videbæk

Venstre / Ester Larsen

Det Radikale Venstre / Mette Annelie Rasmussen

Socialistisk Folkeparti / Maria Frej

Enhedslisten / Pia Weise Pedersen

Dansk Folkeparti / Birthe Skaarup

Liberal Alliance / Almaz Mengesha

Nye Borgerlige / Jesper Melander Hammer

Alternativet / NN

Personlige medlemmer

Forlagsdirektør Tine Smedegaard-Andersen

Direktør Anne Boukris

Hofmarskal Michael Ehrenreich

Teaterdirektør Emmet Feigenberg

Lektor, Dr.Phil. Maria Fabricius Hansen

Adm. direktør Bjarne Hastrup

Carsten Haurum (formand)

Direktør Carsten Holst

Bestyrelsesformand Peter Højland

Bestyrelsesformand Erik Jacobsen

Advokat Peter Lambert

Direktør Carsten U. Larsen

Professor, arkitekt Bo Linnemann

Økonomidirektør Samuel Magid

Professor Bjørn Nørgaard

Formand ChristenWinther Obel

Dekan Sanne Kofod Olsen

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Direktør Ulla Tofte

Direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning

Forlagsdirektør Anette Wad (næstformand)

Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng

Adm. direktør Katia Knipschildt Østergaard

Direktør Rikke Øxner

Forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl

 

Medarbejdervalgte medlemmer
Simon Drewsen Holmberg, institutleder for Dansk Kulturinstitut i Riga
Merete Agger, projektkoordinator, Hovedkontoret i København

 

Årsberetninger

Læs mere om DKIs internationale kulturprojekter og aktiviteter.