fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN
14 · 03 · 2019

Waterfront fase 2: byudvikling og vidensdeling i højt gear

Fase 2 af Waterfront, neighbourhood & community er i fuld gang

 

 

Anden fase af Waterfront projektet, der handler om fornyelse af havneområder, er i fuld gang. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem DKI i Skt. Petersborg og Institute for Street Art Exploration, med støtte fra Nordisk Ministerråd.

 

Tankesættet bag Waterfront er præget af et fokus på bæredygtig byudvikling og bevidstheden om at den kræver man inddrager borgerne.

 

 

Waterfront, neighbourhood & community, er vokset organisk ud af projektet Strengthening Nordic-Russian network in ecological advocacy. Det begyndte i 2017 og fik bevilget støtte af Nordisk Ministerråd, via deres open call program. Midlerne blev uddelt med ønske om at støtte projekter der muliggjorde øget erfaringsudveksling mellem Norden og Nordvestrusland. Samtidig er bæredygtig udvikling et af Nordisk Ministerråds erklærede arbejdsområder, hvilket projektet flugtede godt med via sit fokus på “ecological advocacy”.

 

I april 17 blev de første aktiviteter afholdt, som del af Barents Bird festivalen. To måneder senere tog en gruppe kuratorer, kunstnere, forskere mm. fra Skt. Petersborg, Arkhangelsk og Murmansk, på en studietur til Helsinki og København. Blandt deltagerne var Institute for Street Art Explorations Albina Motor og Dmitry Pilikin. Formålet med turen var at få inspiration og lave research til en udstilling ved navn Waterfront, og et dertil hørende to-dages debatforum. Både udstilling og forum tog udgangspunkt i spørgsmål omkring hvordan man kan gøre dårligt udnyttede havneområder mere ”levevenlige”.

Tankerne og ideerne der kom frem i løbet af processen omkring Waterfront, førte til udformningen af en ny fase af projektet. Også denne anden del modtog midler fra Nordisk Ministerråd, og i foråret 2018 fandt en ny studietur sted, denne gang til Oslo. I oktober samme år blev næste fase for alvor skudt i gang, med forummet Cities on the Waterfront. Det forum byggede op til et open call der efterlyste Skt. Petersborg-borgere med interesse for byudvikling. 40 deltagere blev udvalgt, og de er nu i gang med i samarbejde at udvikle projekter der skal puste nyt liv i fire forskellige lokationer i Petersborg.

 

 

Dynamisk udvikling

Måden hele processen har været struktureret fra sidste års forum og fremefter, går i spænd med den tilgang til byudvikling der ligger bag projektet. For at forny en given lokation på en måde der får de effekter man ønsker, er det vigtigt at gøre sig ordentligt bekendt med stedet først. Desuden er det essentielt at inddrage beboerne i det lokalmiljø man vil arbejde i. Ikke nok med at de kender deres eget område bedst og skal tage de ændrede bymiljøer i brug, man kan risikere at de fra starten vil stille sig afvisende over for nye initiativer – gode eller dårlige – hvis de ikke føler sig som en del af processen der leder frem til dem.

 

Derfor blev deltagerne i Waterfront efter udvælgelsen inddelt i fire arbejdsgrupper, der hver skulle undersøge et område, og komme med forslag til hvordan det kunne fornyes. Grupperne består af en blanding af faggrupper, som f.eks. arkitekter, sociologer og kunstnere, og i researcharbejdet inddrages lokalsamfund, lokale myndigheder og aktivister, for at komme rundt om så mange perspektiver som muligt.

Bæredygtig byudvikling er et komplekst begreb, og en kompliceret proces at håndtere. Bæredygtighed skal forstås bredt, det handler om hvordan byer kan være miljøvenlige, men også om hvordan forskellige mennesker kan leve sammen, bevæge sig rundt osv. For at man kan finde de rigtige løsninger, må aktører som borgere, eksperter og beslutningstagere alle knyttes til udviklingsarbejdet, og have de nødvendige redskaber til at indgå i dialog. Det er med overvejelser om hvordan de forhold bedst skabes, og ekspertviden i ryggen, at Waterfronts organisatorer og deltagere går til arbejdet.

 

Projekterne som vil blive implementeret i havneområderne til sommer, kan blive vidt forskellige. Rammen er åben for, hvad hver gruppe finder er det mest relevante greb til at revitalisere det enkelte område. Et eksempel kunne være udarbejdelsen af en festival, men det kan også være etableringen af en ny forretning. Som sagt er rammerne vide, så de endelige forslag kan ligge meget langt fra eksemplerne her.

 

 

Nye erfaringer og vidensdeling

Sideløbende med arbejdet med de konkrete projekter, afholdes der i regi af Waterfront månedlige møder, i form af forelæsninger, spørgerunder og workshops, der er åbne for offentligheden, hvor der deles generelt anvendelig viden om byudvikling. Til disse møder inviteres eksperter til at give indblik i sine erfaringer. Den del af projektet understøtter Nordisk Ministerråds ønske om øget udveksling af erfaringer blandt landene der forbindes af Østersøen. Desuden klæder den deltagerne endnu bedre på til deres opgave, så de også har nogle af de nyeste indsigter i byudvikling med sig, til at supplere deres stedsspecifikke viden vundet ved feltarbejdet.

Den offentlige streng i Waterfronts forløb understøtter yderligere ønsket om at inddrage borgerne i udviklingen af deres egen by. En større grad af viden om emnet motiverer folk til at involvere sig, og gør det mindre abstrakt at forholde sig til. Samtidig kan man få et indblik i hvad Skt. Petersborgs beboere ser som de vigtigste udfordringer i forhold til byudvikling. Forummet i oktober 18 var også bygget op med både en professionel og en offentlig komponent.

 

For at kunne sprede de erfaringer Waterfront selv vil skabe, udvikles der løbende en hjemmeside, hvor idéerne bag og udviklingen af projektet beskrives, hvor relevant info lægges ud, og hvor projekterne vil blive præsenteret når de er færdige.

 

 

Implementering af projekter

Inden de sidste faser af den igangværende del af Waterfront, neighbourhood & community flyver ud over rampen, er der arrangeret en ny studietur til Norden. Turen går denne gang til Turku, Stockholm, Malmö og København, og finder sted i maj. Her vil deltagerne, ligesom på de tidligere ture, opleve nogle af de stærke nordiske løsninger på fornyelse af havnemiljøer og tale med relevante aktører.

Når sommersolen rammer Skt. Petersborg og får vandet i havneområderne til at glitre, kommer det spændende punkt på programmet, hvor projekterne deltagerne har udviklet, bliver implementeret på de lokationer de er skræddersyet til. Ved lanceringen af de nye initiativer vil der være events, hvor det enkelte lokalmiljøs borgere for første gang kan opleve de nye aspekter der er blevet tilført deres del af byen.

 

Endelig rundes året af med endnu et Cities on the Waterfront forum, der vil samle op på erfaringerne projektet har avlet, og som vil have tilknyttet en udstilling der beskriver forløbet af hele ”fase 2”. Her vil man også kunne se, hvordan der er blevet taget imod deltagernes projekter, og overveje hvordan man kan bruge resultaterne af det store arbejde fremadrettet. Tiden vil vise om der endda bliver taget skridt til at fortsætte projektet, måske med endnu større rækkevidde end hidtil.

 

 

 

Waterfront, neighbourhood & community er støttet af Nordisk Ministerråd og er et samarbejde mellem DKI, Institute for Street Art Exploration, Higher School of Economics, Mayakovskogo Library in St. Petersburg, the Finnish Institute in St. Petersburg, and the Consulates General of Finland, Norway and Sweden.