fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN
16 · 04 · 2019

UrbCulturalPlanning opstart – Interreg Baltic Sea Region projekt

Interreg Baltic Sea Region projektet UrbCulturalPlanning startet op

 

 

Interreg Baltic Sea Region projektet UrbCulturalPlanning (forkortelse af Urban Cultural Planning) blev startet op i første uge af februar 2019 i Riga, med Dansk Kulturinstitut som Lead Partner der bød projektpartnerne velkommen. Det var resultatet af fem års forberedende arbejde med de involverede parter.

 

DKI er lead partner på projektet som over de næste 2,5 år vil udvikle bæredygtige byfornyelsespraksisser i Østersøregionen. Nu er det begyndt, med 3 dages inspirerende møder med 12 partnere fra 8 lande: Danmark, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Norge, Polen og Sverige.

 

Byer står i dag over for hidtil usete sociale udfordringer. Nødvendigheden af at håndtere social inklusion og bæredygtig udvikling er i særlig grad stigende. Samtidig med at nye behov opstår er ressourcerne i den offentlige sektor stagneret eller for nedadgående. Som respons er nye evner inden for borgerinddragelse påkrævet. I løbet af de sidste to årtier er cultural planning blevet udviklet som en gennemprøvet metode til at skabe borgerdreven social byfornyelse. Hovedudfordringen for offentlige myndigheder, når det kommer til at anvende cultural planning, er at de evner der kræves går ud over det der krævedes af den klassiske (og ofte mere passive) borgerinddragelse. Aktiv samskabelse er nødvendig i samarbejdet borgerne imellem og mellem borgerne og myndighederne.

Derfor ønsker DKI og partnerne at bruge kultur og kreativitet som redskab til at finde nye løsninger, der kan forbedre livet i lokalsamfund i byer og landområder. Hovedformålet med “Cultural Planning as a method for urban social innovation” er at fremme kapaciteten til at samarbejde om borgerdreven cultural planning hos offentlige myndigheder, NGO’er og andre organisationer i Østersøregionen. Projektet vil være til gavn for udsatte lokalsamfund på tværs af regionen, og øge deres niveau af livskvalitet og tilhørsforhold. Det vil bidrage til social inklusion og bæredygtig udvikling i lokalsamfundene, og hjælpe byer til at være bedre forberedt på at løse de mange udfordringer offentlige myndigheder står over for.

 

Fra 25.-27. marts afholdt UrbCulturalPlanning sit første UrbLab i Gdansk. Målet for UrbLab var at forberede lokale projektledere på arbejdet med de nye metoder. I de næste to år vil det blive undersøgt, hvordan disse metoder virker under forskellige sociale, kulturelle, men også tekniske forhold, og særlige forhold der knytter sig til den enkelte by i de baltiske lande.

 

Seminaret i marts blev afholdt for partnerorganisationer og repræsentanter der er involveret i byplanlægning og beslutningstagning omkring byrum. Redskaberne, metoderne og teksterne der bliver udformet som en del af programmet, vil blive gjort tilgængelige og videreformidlet.

 

Som en del af projektet vil der blive skabt en textbook og et mentorprogram – dette har til formål at støtte byer og NGO’er i processen med at implementere cultural planning i praksis.

 

 

UrbCulturalPlanning delelementer

Urban toolkit, website, og Hubs of Excellence: metoder for cultural planning vil blive samlet i et toolkit og der vil blive givet vejledning i brugen. Der vil skabes et website, hvor der kan ske online vidensdeling, og “hubs of excellence” vil blive etableret for at videreføre projektets indsatser efter afslutningen af UrbCulturalPlanning.

 

12 BSR Demonstrator Projects vil blive skabt i lokalsamfund i byer eller i mindre byer i landområder på op til 20.000 personer i 7 partnerlande. BSR demonstrator projects vil addressere udfordringer som f.eks. faldende indbyggertal, social inklusion, “gentrificering”, brugen af blå eller grønne ressourcer, manglende samfundsliv, stigmatisering, konflikter mm.

 

3 konferencer skal bringe udøvere af cultural planning sammen med relevante beslutningstagere og stakeholders, planlæggere på regionalt og by-niveau, kulturelle instanser, støttegivere, NGO’er, forretningsliv og medieverdenen i Kiel, Gdansk og Riga. Andre aktiviteter inkluderer gamification, for at gøre brug af børns og unges innovative ideer.

 

10 Urban Labs vil organiseres for at tilpasse cultural planning metoder til mere udbredt brug i Østersøregionen, herunder cultural mapping, cultural visioning, stimulering af lokal social innovation, kreativt bureaukrati og andet.

 

 

Vi ser frem til samarbejdet og udviklingerne i fremtiden.