fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN

Bestyrelsen

 

Dansk Kulturinstitut ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen. Derudover vælges 3-5 medlemmer af repræsentantskabet samt 2 personalevalgte medlemmer. Bestyrelsen mødes 7 gange om året.

 

Den nuværende bestyrelse for Dansk Kulturinstitut består af:

Carsten Haurum, formand

Ulla Tofte, næstformand

Michael Ehrenreich

Erik Jacobsen

Rasmus Wiinstedt Tscherning

Anette Wad

Rikke Øxner

Eric Messerschmidt, personalevalgt repræsentant

Merete Agger, personalevalgt repræsentant

 

 

Repræsentantskabet

Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af institutioner og politiske partier. Desuden en række personlige medlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen.

 

Institutioner

Akademiet for Skønne Kunster / Torben Schønherr

Dansk Arkitektur Center / Kent Martinussen

Dansk Design Center / Christian Bason

Dansk Folkeoplysnings Samråd / Anders Hind

Dansk Forfatterforening / Cindy Lynn Brown

Dansk Kunstnerråd / Jørgen Thorup

Danske Kunsthåndværkere og Designere / Helle Bjerrum

Danske Skønlitterære Forfattere / Charlotte Inuk

Det Danske Filminstitut / Claus Ladegaard

Det Kgl. Bibliotek / Bette Thomas

Det Kgl. Musikkonservatorium / Marianne Løkke Jakobsen

Det Kgl. Teater / Annette Berner

Folmer & Helle Wisti Fonden for International Forståelse / Karsten Fledelius

Folkehøjskolernes Forening i Danmark / Niels Glahn

Grundtvig Centret / Michael Schelde

Kommunernes Landsforening / Kristian Wendelboe

Kulturelle Samråd i Danmark / Bente Schindel

Nationalmuseet /

Statens Museum for Kunst / Mikkel Bogh

Uddannelses- og Forskningsministeriet / Pernille Ulrich

Udenrigsministeriet / Ib Petersen

Visitdenmark / Flemming Bruhn

 

De politiske partier

Socialdemokratiet/Troels Ravn
Det Konservative Folkeparti/Tove Videbæk
Venstre/Ester Larsen
Det Radikale Venstre/Mette Annelie Rasmussen
Socialistisk Folkeparti/Maria Frej
Enhedslisten/Pia Weise Pedersen
Dansk Folkeparti/Birthe Skaarup

Alternativet/
Liberal Alliance/Almaz Mengesha

 

 

Personlige medlemmer

Kulturdirektør Tine Smedegaard-Andersen

Adm. dir. Marianne Bedsted

Festivalleder Anne Boukris

Hofmarskal Michael Ehrenreich

Teaterdirektør Emmet Feigenberg

Kabinetssekretær Henning Fode
Lektor, Dr.Phil. Maria Fabricius Hansen
Adm. direktør Bjarne Hastrup

Carsten Haurum (formand)

Direktør Carsten Holst
Bestyrelsesformand Peter Højland

Bestyrelsesformand Erik Jacobsen

Advokat Peter Lambert

Direktør Carsten U. Larsen

Professor, arkitekt Bo Linnemann

Økonomidirektør Samuel Magid
Fhv. højesteretspræsident Torben Melchior
Professor Bjørn Nørgaard

Formand Carsten Winther Obel

Rektor Sanne Kofod Olsen
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Direktør Ulla Tofte (næstformand)
Direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning
Forlagsdirektør Anette Wad

Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng

Museumsdirektør Gitte Ørskou
Administrerende direktør Katia Knipschildt Østergaard

Direktør Rikke Øxner

 

Medarbejdervalgte medlemmer
Eric Messerschmidt, direktør for Dansk Kulturcenter i Beijing
Merete Agger, projektkoordinator, Hovedkontoret i København

 

 

Årsberetninger

Læs om vore internationale projekter og aktiviteter.