fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN

International praktik

(in Danish)

Vores afdelinger i Kina, Rusland, Letland, Indien og København (med fokus på bl.a. Tyrkiet og Ukraine) søger praktikanter

Dansk Kulturinstitut søger praktikanter fra videregående uddannelser, der ønsker praktisk erfaring med at lave internationale kulturprojekter. Du bliver en aktiv del af det enkelte instituts lille medarbejderstab og kommer til at arbejde med administrative opgaver, projektudvikling, koordinering, research, pleje af kontakter i netværk, PR og marketing, udarbejdelse af tekster til hjemmesider og SoMe, fondsansøgninger m.m.

Det vil være muligt selv at præge dele af, hvad praktikken skal indeholde alt efter individuelle kernekompetencer og interesseområder.

Det er muligt at komme i praktik på vores institutter i Beijing, Skt. Petersborg, New Delhi og Riga samt på hovedkontoret i København. I København vil du være en del af vores team, som tager sig af alle projekter og samarbejder i Tyrkiet.

 

Alle praktikantstillinger er med start i august/september 2020. Ansøgningsfristen er 13. april.
Se specifikationer for de enkelte praktikstillinger nedenfor. Nederst på siden kan du læse, hvordan man ansøger.

 

Hvem er vi?

Dansk Kulturinstitut har siden 1940 arbejdet internationalt med udvikling af kultur- og samfundsrelaterede projekter, i tæt samarbejde med vores store netværk af forskelligartede partnere og med ideen om gensidig værdi i højsædet. Det gør vi for at skabe nye indsigter, udbrede forståelse for dansk kultur i udlandet og bringe inspiration til Danmark.

Vi er en selvejende institution med institutter i seks lande, men vores aktiviteter spreder sig også til lande, hvor vi ikke er fysisk tilstede. På hovedkontoret i København håndterer ca. 12 medarbejdere og omkring 1-2 praktikanter strategi, administration, fundraising, kommunikation og styring af projekter i Danmark samt i udvalgte lande. De udenlandske afdelinger er små dynamiske enheder med 1 institutleder og 2-5 projektmedarbejdere, hertil kommer praktikanter. Vi har stor erfaring med at vejlede praktikanter.

 

Hvem er du – generelt?

Uanset hvor du søger praktikophold, vil vi gerne have, at du kan sige ja til følgende:

  • Du studerer på en samfundsfaglig eller humanistisk uddannelse
  • Du er god til at kommunikere på dansk og engelsk – både  skrift og tale
  • Du kan arbejde selvstændigt
  • Du har et godt overblik
  • Du besidder den alsidighed, det kræver at være del af en lille arbejdsplads
  • Du har interesse/viden inden for kulturområdet og/el. internationalt samarbejde


Vil du i praktik i Kina?

Her søger vi især dig/jer, som har interesse og flair for kommunikation og sociale medier.
Vi har flere praktikpladser i Kina.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020
Læs mere om instituttet i Beijing, her


Vil du i praktik i Rusland?
Her søger vi især dig/jer, som har interesse og flair for kommunikation og sociale medier og/eller har kendskab til russisk.
Vi søger to praktikanter i Rusland.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020
Læs mere om instituttet i Skt. Petersborg, her


Vil du i praktik i Indien?
Her søger vi især dig/jer, som har interesse og flair for kommunikation og sociale medier og er ekstra velformuleret på dansk og engelsk (både mundtligt og skriftligt).
Til Indien ser vi gerne ansøgere fra et bredt uddannelsesfelt – fx på universitetet, DJMX, KADK, designskolen eller tilsvarende.
Vi søger to praktikanter i Indien.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020
Læs mere om instituttet i New Delhi, her


Vil du i praktik i Letland?
Her søger vi især dig/jer, som er ekstra velformuleret på mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk.
Vi søger to praktikanter i Letland.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020

Læs mere om instituttet i Riga, her


Vil du i praktik på hovedkontoret i København (med fokus på Tyrkiet)?
Her søger vi især dig, som interesserer sig for udvikling af koncepter, research og fundraising.
Vi søger én praktikant på hovedkontoret.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020


Vil du i praktik på hovedkontoret i København (med fokus på Østersø-regionen og Ukraine)?

Her søger vi især dig, som interesserer sig for kultur, udvikling og internationalt samarbejde, og som er velformuleret på både dansk og engelsk.
Ansøgningsfrist: 13. april 2020
Start: August/september 2020

Hvad får du ud af praktikken?

Gennem en praktikperiode hos DKI bliver dine kompetencer bragt i spil i praksis, og du får god indsigt i internationalt kultursamarbejde og udvekslinger. Yderligere får du indblik i arbejdsgangene i en kompleks organisation og en berøringsflade med et stort netværk af aktører – fra udøvere af diverse kunstarter til NGO’er og offentlige myndigheder.

Som praktikant på et af vores internationale institutter kommer du til at få erfaring med en bred pallette af administrative opgaver, der knytter sig til at udvikle og gennemføre kulturprojekter. Herudover får du et unikt billede af det land, du arbejder i. Ud over at kunne være del af det almindelige liv over en længere periode og blive præsenteret for landet af instituttets kyndige medarbejdere, vil du også opleve på tæt hold, hvordan kulturlivet fungerer.

Både de faglige og personlige erfaringer, du vil gøre dig under praktikken, er guld værd, når du skal søge job efter uddannelsen.

 

Vilkår

Praktikperioden er typisk på 6 måneder, alt afhængig af den enkeltes studieordning og universitetskrav. Varighed og arbejdstid aftales med de enkelte afdelinger og justeres i forhold til rapportskrivning/deltagelse i fag eller lign.

Dette er muligt for vores praktikanter at aftale et fleksibelt praktikophold og sideløbende have tid til at tage fag på universitetet.

Praktikanten er selv ansvarlig for nødvendige forsikringer, vaccinationer, bolig m.m. Dansk Kulturinstitut er behjælpelig med visum.

Praktikopholdet er ulønnet.

 

Sådan ansøger du

Motiveret ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse skal sendes direkte pr. mail til de enkelte afdelingerne, se kontaktinfo nedenfor.
Ansøgeren skal have dansk statsborgerskab samt et dansk pas, der har gyldighed 6 mdr. udover opholdet.

Ansøgningsfristen for alle praktikstillinger er 13. april 2020. 

Har du praktiske spørgsmål?

Er du velkommen til at kontakte hovedkontoret i København – skriv eller ring til Anne Splittorff, tlf.: 2636 5775 / as@danishculture.com 


Send din ansøgning til: 

Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen

Send din ansøgning til institutleder Simon Drewsen Holmberg: sdh@dki.lv

 

Dansk Kulturcenter i 798 Arts District Beijing

Send din ansøgning til institutleder Eric Messerschmidt: em@danishculture.cn

www.china.danishculture.com

 

Dansk Kulturinstitut i Rusland

Send din ansøgning til institutleder Henriette Borg Reinholdt: hbr@danishculture.ru

www.danishculture.ru

 

Dansk Kulturinstitut i Indien

Send din ansøgning til institutleder Thomas Sehested: ts@danishculture.in

www.danishculture.in 

 

Dansk Kulturinstitut, hovedkontoret i København (Tyrkiet)

Send din ansøgning til Country Manager Füsun Eriksen: fe@danishculture.com 

www.danishculture.com

 

Dansk Kulturinstitut, hovedkontoret i København (Østersø-regionen & Ukraine)

Send din ansøgning til seniorrådgiver Olaf Gerlach-Hansen: ogh@danishculture.com 

www.danishculture.com

 

Her kan du læse mere om Dansk Kulturinstitut


Eller du kan læse en tidligere praktikants erfaringer  

Foto: Liima turné ifm. den danske input til fejringen af 100 års selvstændighed i de tre baltiske lande.