fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN

Faglige studieture

Dansk Kulturinstitut arrangerer faglige studieture inden for et bredt felt af temaer. Se nedenfor fire eksempler på studieture, som vi udbyder.

 

Målgruppen er udvalgsmedlemmer, beslutningstagere og relevante medarbejdere.

 

Ring og hør nærmere om temaer og destinationer

Projektkoordinator, Merete Agger, ma@danishculture.com, tlf.: 5239 5759

 

Udfyld skema for faglige studieture

Udfyld vores skema med oplysninger for jeres studietur og send det til os på mail@danishculture.com

Her kan du downloade skemaet i word. Og her som pdf.

 

 

 

 

Studietur til Holland med fokus på demenspleje og musikterapi

 

Danmark og Holland står over for samme udfordringer de kommende år i forhold til stigende ældrebefolkning, samtidig med, at et stigende antal borgere får demens.

 

Således bliver pleje og omsorg af demensramte borgere til et særdeles vigtigt område, og man skal ikke længere væk end til Holland for at finde inspiration. De Hogeweyk er indrettet som en demenslandsby for svært demente bestående af et areal på intet mindre end 1500 km2 med det grundlæggende formål at skabe en genkendelig hverdag for beboerne, hvor følelsen af hjem, tryghed, værdighed og livskvalitet er til stede. Landsbyen har 152 beboer fordelt i husfællesskaber med 6 beboere i hver. Husene er indrettet efter forskellige livsstile, så beboerne kan føle sig hjemme. Derudover har byen 25 forskellige aktivitetsklubber med alt fra folkesang, litteratur, bingo, maleri til cykling og fællesarealer så som supermarked, restaurant, bar, teater, frisør, park mv. Holland har en lang tradition med, at der i tilknytning til sociale institutioner er en høj grad af frivillig arbejdskraft. Hos De Hogeweyk er der tilknyttet 150 frivillige samt 250 fultids-og deltidsansatte.

 

De Hogewyk      De Hogeweyk 3

Fotocredit: 365 Días de Valentía Moral & Fyens.dk 

 

Musikterapi har vist sig at have en positiv effekt på personer med demens. At lytte til musik, eller at spille og synge, aktiverer bevægelse, følelser og erindring, og musikken involverer derfor mere intakte områder af hjernen, således at selv svært demensramte kan genkende og forholde sig til musik. Gennem fælles musikoplevelser i musikterapien kan grundlæggende psykosociale behov dækkes. En sidegevinst ved dette er at neuropsykiatriske symptomer (fx uro og angst) reduceres. Musikterapi i Holland har en lang historie, der går tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede. I dag findes der mere end 500 hollandske musikterapeuter der arbejder i forskellige områder herunder mental sundhed, ældrepleje, rehabiliteringscentre, specialundervisning, retsmedicinsk psykiatri og i private klinikker.

 

Musikterapi 2      musikterapi fra musicmaster eu

Fotocredit: Hanze University of Applied Sciences &  NAIP European Master of Music

 

DKI’s studierejse besøger demenslandsbyen De Hogeweyk samt forskellige universiteter, hvor der vil være foredrag om musikterapi og demens. Turen vil kunne give inspiration til demenspleje i Danmark.

 

 

Studietur til Schweiz med fokus på erhvervsuddannelser

– Hvad kan vi lære af Schweiz?

 

Nyeste tal viser, at i Danmark er det kun 18% af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse. Kigger man derimod til Schweiz er det hele 2/3 af de unge, som vælger denne vej efter grundskolen. Her er valget af en erhvervsuddannelse lige så naturligt som at vælge gymnasiet. Der er flere grunde til erhvervsuddannelsernes popularitet i Schweiz:

 

  • EUD er en kendt og ligeværdig uddannelsesvej
  • Grundskolen forbereder systematisk til erhvervsuddannelserne
  • Der er et stærkt samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder

 

En studierejse til Schweiz kan give inspiration til at styrke viden i grundskolen om erhvervsuddannelser og skabe større samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.

 

Schweiz-2     Studietur til Schweiz 2

Fotocredit: Rejstil.dk  & Tec.dk

 

 

Grønne løsninger og innovation i Riga

Riga er en spændende og lidt uopdaget by, når der tales miljø og grønne løsninger.

Letterne og rigenserne har udviklet mange interessante løsninger på ”grønning”. Byen planlægges over alt med grønne områder, og kommunen spiller en aktiv rolle i at bevare disse. For eksempel er indført regler for fældning og beskæring af løvtræer  – er et løvtræ først plantet, er det ikke tilladt at fælde det igen. Dette har en positiv indflydelse på byens vegetation og adgangen til natur og grønne områder for beboere i Riga og omegn.

Også i forhold til innovative løsninger er Riga interessant. I rammerne for den skrappe, lettiske miljøregulering, bliver der udviklet nye tiltag både i den praktiske udførsel og hvorledes det lovmæssige fundament forud for disse udvikles. Løsningerne er dels gode, og også som oftest meget billige.

Dansk Kulturinstitut i Estland, Letland og Litauen har initieret og taget del i en række kulturelle tiltag med miljømæssigt og bæredygtigt fokus og har et stort netværk inden for den baltiske miljøsektor. I samarbejde med disse aktører, vil kulturinstituttet kunne skræddersy et specialudviklet program baseret på specifikke ønsker inden for grønne løsninger og innovation.

 

Studietur til Berlin med fokus på flygtninge 

 

Med knap 100.000 flygtninge i Berlin, er den tyske hovedstad presset på mange områder.

 

På DKI’s studierejse til Berlin er der mulighed for at møde en række aktører, der arbejder professionelt med flygtninge og asylansøgere inden for politik, forskning og tænketanke. Dog vil hovedfokus ligge på det praktiske niveau.

 

På studieturen kan man bl.a. møde:

 

  • Folkene bag Berlins flygtningemyndigheder, Landesamt für Flüchtlingangelegenheiten.
  • Bundesagentur für Arbeit (arbejdsformidling) og BAMF (myndighederne for migration og flygtninge), der samarbejder om at matche flygtninge og den berlinske industri.
  • Frivillige netværk som Moabit Hilft.
  • Den almennyttige organisation, AWO, der driver en række asylcentre i og omkring den tyske hovedstad.
  • Organisatorerne bag modtagerklasser, uddannelsescentre og overgangstilbud for børn i skolealderen.

 

 

Brandenburger Tor_beskåret   Tuberkulosebus LaGeSo

Fotocredit: Mathias Irminger Sonne