fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN
04 · 12 · 2018

Camilla Mordhorst bliver ny generalsekretær for Dansk Kulturinstitut

Camilla Mordhorst bliver ny generalsekretær for Dansk Kulturinstitut

 

 

Pressemeddelelse, 4. december 2018

Dansk Kulturinstituts bestyrelse har per 1. januar 2019 ansat udviklingsdirektør for Nationalmuseet, Camilla Mordhorst, som ny generalsekretær for Dansk Kulturinstitut, hvor hun afløser Michael Metz Mørch, der går på pension efter 5 år på posten og 2 år i bestyrelsen.

 

Bestyrelsesformand Carsten Haurum siger:

Jeg glæder mig over, at Camilla Mordhorst ved årsskiftet tiltræder som ny generalsekretær for Dansk Kulturinstitut. Camilla er meget velbevandret i dansk kultur – både den elitære og den mere folkelige del, og valget af hende er endnu et skridt i den strategiske retning, som er igangsat for Kulturinstituttet. Camilla har flere gange formået at rykke traditionsrige kulturinstitutioner til at blive mere skarpe i profilen, tænke nyt – og måske turde lidt mere. Disse evner glæder jeg mig til at se taget i anvendelse for Dansk Kulturinstituts fortsatte udvikling.

 

Camilla Mordhorst siger:

I en tid hvor den internationale dialog er under pres, har Dansk Kulturinstituts formål fået fornyet aktualitet. Instituttet har en imponerende international rækkevidde med sine projekter, der skaber personlige møder om kultur, kunst og samfundsrelaterede emner. Jeg ser gode muligheder i, at Kulturinstituttet kan gøre en forskel, når det gælder om at fremme globale værdier om fx ligestilling, ytringsfrihed og bæredygtige byer og hermed bidrage til realiseringen af FN’s Verdensmål. Dette glæder jeg mig til at udvikle sammen med Instituttets medarbejdere.

 

Camilla Mordhorst er 48 år, og har gennem sine mange år på poster i forskellige danske kulturorganisationer været med til at skærpe dagsordener, sikre økonomisk bæredygtighed og vovet at tænke nyt.

 

Dansk Kulturinstitut er selvejende institution med en årlig finanslovsbevilling på 15,5 mio.kr. og en samlet omsætning på 39 mio.kr. Gennem sine syv udenlandske afdelinger har instituttet aktiviteter i 18 lande, og er i gang med at udvide sine aktiviteter i Ukraine og Tyrkiet.

 

Download pressemeddelelse

 

CV for Camilla Mordhorst

2018- : Udviklingsdirektør for Nationalmuseet

2015-18: Vicedirektør for Nationalmuseet

2013-15: Museumsdirektør for M/S Museet for Søfart

2009-13: Formidlingsleder for Københavns Museum

2005-09: Udstillingsleder og adjunkt, Medicinsk Museion

2004: Museumsinspektør på Medicinsk Museion

2002-04: Ekstern lektor i museologi på Europæisk Etnologi, Københavns Universitet.

2000: Projektkoordinator i formidlingsenheden på Nationalmuseet

2000-03: Ph.D. studerende på Roskilde Universitet/Nationalmuseet

1999-2000: Udstillingsleder for Odense Bys Museers årtusindudstilling

1998-99: Museumsinspektørvikar i Formidlingsenheden på Nationalmuseet

1997-98: Museumsinspektør i Nyere Tids Kulturhistorie ved Odense Bys Museer

1996: Forskningsassistent på Nyere Tids Afdeling på Nationalmuseet

1993-96: Om- og underviser tilknyttet Nyere Tids Afdeling på Nationalmuseet

 

 

Øvrige hverv:

2015: Bestyrelsesformand for Fonden til fordel for Nationalmuseets samlinger efter 1660

2017: Bestyrelsesmedlem, Designmuseum Danmark

2017: Bestyrelsesmedlem, Grosserer P.L. Jørgensens Mindefond

2018: Medlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Råd

2016: Medlem af Styregruppen for bogserien 100 Danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag

 

Uddannelse:

Ph.D. (2004). Cand.com. i kommunikation og europæisk etnologi, Roskilde Universitet (1996). Ledelsesudviklingsforløb i for ledere i staten på direktionsniveau (2018). Diplomuddannelse i Leisure Management and Museum Management, University College, Sjælland (2012-13). 6 måneders gæsteforskerophold på Stanford University (2008)

 

Civilstand: gift og har to børn.

 

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst bestyrelsesformand Carsten Haurum:

chaurum@chaurum.dk, tlf.nr.: 2027 7981