fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.
DA/EN
TEMA | 2016

EUNIC Generalforsamling i København

EUNIC Generalforsamling i København 8-9 juni 2016

Generalforsamlingen blev afholdt i Dansk Kulturinstitut i København og indeholdt diskussioner og præsentationer fra de forskellige udmærkede medlemmer og gæster i forsamlingen. Efter en indledende velkomst fra Generalsekretæren for Dansk Kulturinstitut, Michael Metz Mørch, og en rapport fra den afgående Præsident og Generalsekretær for Instituto Cervantes, Rafael R. Ponga, om det forgangne års resultater, var der en overdragelse af præsidentembedet i EUNIC.

Michael Metz Mørch blev valgt til ny Præsident for EUNIC, og erstatter dermed Rafael R. Ponga. Koen Verlaeckt, Generalsekretæren for Flanders Department of Foreign Affairs fortsætter som Vicepræsident. De vil begge sidde på posten frem til juni 2017.

Efter overdragelsen af præsidentembedet gav Walter Zampieri fra Europa-Kommissionen en præsentation af EU’s strategi for internationale kulturelle relationer, hvori han understregede de tre grundlæggende principper i strategien:


  • At støtte kulturen som en motor for bæredygtig social og økonomisk udvikling
  • At promovere kultur og interkulturel dialog til at skabe fredelige relationer i det europæiske fællesskab
  • At styrke samarbejde om kulturel arv

 

Zampieri udtrykte dernæst, at strategien skal implementeres gennem partnerskabsaftaler med de forskellige relevante aktører, og at det mest betydningsfulde partnerskab ville være med EUNIC.

Efter en spørgerunde, hvor der blev udtrykt begejstring ved tilbuddet om partnerskab, forklarede Zampieri at EUNIC bedst kunne bidrage til strategien ved at dele erfaringer, best practice og indhold, og han klargjorde, at intentionen var at etablere et aftalememorandum (MoU) med EUNIC.

Efterfølgende blev forsamlingen inddelt i fire grupper for at give lederne mulighed for at diskutere udformningen af en sådan MoU. De fire grupper diskuterede og lagde rammerne for principper og værdier, temaer og geografi, partnerskabsaftaler og programmer og projekter.

Efter yderligere diskussioner om hvorledes EUNIC bedst kunne rustes til sådan et partnerskab, syntes forandringer i statutter og struktur nødvendige.  Generalforsamlingen blev enige om at ændre statutterne i overensstemmelse med bestyrelsens forslag om at udvide bestyrelsen fra 3 til 6 medlemmer og bevæge sig fra to vicepræsidenter til én. Bestyrelsen fik dernæst mandat til at indgå i dialog med Europa-Kommission og Den Europæiske Udenrigstjeneste for at diskutere rammerne for et formelt partnerskab mellem EU og EUNIC hvad angår kulturel diplomati og kulturelle relationer.

Der var efterfølgende en præsentation fra Andrew Murray, leder af EUNIC Global Office, om de vigtigste begivenheder og præstationer i løbet af det sidste halve år. Crossroads for Culture-projektet er tilpasset til den nye strategiske ramme og er nu helt integreret i kontorets aktiviteter. Af særlig interesse er arbejdet med klynger gennem en ny klassifikation af klynger som afspejler EU’s tilgang til arbejdet med lande, foruden de tre-årige klyngestrategier, som er undervejs, og de regionale tilgange til klyngeudvikling, som i år er fokuseret på EU og dets Neighbourhood gennem Crossroads of Culture-projektet.


For yderligere oplysninger om Generalforsamlingens konklusioner, se her: